อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

แก้รถติดดอนเมืองเร่งเชื่อมถนนสายรองวิ่งฉิว

ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเชื่อมถนนสายรองย่านดอนเมือง เตรียมเชื่อมเส้นทางถนนคูนายกิม-ถนนเชิดวุฒากาศ-ถนนนาวงประชาพัฒนาและถนนสรงประภาชาวบ้านเดินทางสะดวก อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.29 น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 เขตดอนเมือง โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง สำนักการโยธา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนคูนายกิมสาย 1 (สะพานเรืองสุวรรณ) ถึงถนนเชิดวุฒากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเชิดวุฒากาศกับถนนนาวงประชาพัฒนาและถนนสรงประภา เป็นการเสริมโครงข่ายถนนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 20-35 ม. ระยะทางประมาณ 1 กม. พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เขื่อน กำแพงกันดิน สะพานข้ามคลองเปรมประชากร ที่กลับรถใต้สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายและเครื่องหมายการจราจร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และสิ่งก่อสร้างทดแทนของหน่วยงานต่างๆ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 540 วัน สำหรับการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือขอใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ช่วงที่ 3 จากถนนนายกิมสาย 1 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ ซึ่งกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินงานได้(รวมเนื้อที่ประมาณ 10 – 1 – 39 ไร่) นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีหนังสือถึงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือดำเนินการโครงการปรับปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ช่วงที่ 3 จากถนนคูนายกิมสาย 1 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ และลงพื้นที่สำรวจร่วมกันระหว่างสำนักการโยธา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ และบริษัทการท่าอากาศยาน เพื่อกำหนดแนวทางลด ผลกระทบจากโครงการเบื้องต้น โดยการก่อสร้างทดแทนสิ่งปลูกสร้างเดิมของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รวมทั้งเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการสนับสนุนพื้นที่ของกองทัพอากาศ 
 
ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนคูนายกิมสาย 1 (สะพานเรืองสุวรรณ) ถึงถนนเชิดวุฒากาศแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนคูนายกิมสาย 1 ตลอดจนรองรับการขยายตัวของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเชิดวุฒากาศกับถนนนาวงประชาพัฒนาและถนนสรงประภา เชื่อมต่อการจราจรฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของคลองเปรมประชากร เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10