อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ชวนแชร์ประจานบี้กทม.แก้ทางเท้าไม่สะดวก

ชวนแชร์ประจานบี้กทม.เร่งแก้5อุปสรรคต้นเหตุคนกรุงไม่ชอบเดิน พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.46 น.

 รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดีโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UrbanDesign and Development Center)หรือUDDCเตรียมดำเนินการในระยะที่3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายในการศึกษาหลังเริ่มศึกษามาตั้งแต่ปี2557 โดยในระยะที่ 1ได้พิจารณาคุณภาพทางเดินเท้าของแต่ละพื้นที่ซึ่งพบว่าคนกรุงเทพฯโหวตให้ 5อุปสรรคสำคัญที่เกิดจากการเดินเท้าในกรุงเทพมหานคร ที่ทำให้ "ไม่อยากเดิน" อันดับที่1 ได้แก่ มีสิ่งกีดขวาง เดินไม่สะดวกอันดับที่ 2ได้แก่ ขาดร่มเงาบังแดดบังฝนอันดับที่3 ได้แก่ ทางเดินมีแสงสว่างไม่เพียงพอ อันดับที่ 4ได้แก่ ทางเท้าสกปรก มีขยะมูลฝอยอันดับที่ 5ได้แก่ ทางเท้าเป็นหลุมเป็นบ่อและในระยะที่ 2 นั้นเป็นการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพการเดินเท้า  ในกรุงเทพฯซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเว็บไซต์GoodWalk.orgเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการในระยะที่ 1และ 2สู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีแผนที่เมืองเดินได้ที่แสดงหรือค่าทางเดินได้ของพื้นที่(GoodWalkScore)  เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพื้นที่ในแต่ละจุดนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลในการเลือกพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นเมืองเดินได้เมืองเดินดีแล้วยังสามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสรรสาธารณูปการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะและนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาย่านน่าอยู่หรือเป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้
ทั้งนี้ในระยะที่3จะเป็นการนำผลการศึกษาเมืองเดินได้เมืองเดินดีจะนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ทางสัญจรที่มีคุณภาพสามารถตอบรับกับการใช้งานของพื้นที่เมืองเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองโดยได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันแชร์ประสบการณ์ #เดินเท้า เพื่อร่วมสะท้อนเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหา  โดยร่วมโพสรูปวิถีเดินเท้าใกล้ตัวหรือประสบในชีวิตประจำวันพร้อมติดแฮชแท็ก #GoodWalkThailandเพื่อร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงเมืองที่จะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเดินเท้าที่ดี เพื่อนำไปสู่การดำเนินการเสนอแนะแนวทางกับ กทม.ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 14