อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

กปน.ตรวจคุณภาพน้ำรอบงานพระราชพิธี

ส่งนักวิทย์ชุดขาวตรวจเข้มการันตีคุณภาพน้ำบริเวณงานพระราชพิธีปลอดภัยไร้กังวล พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.54 น.นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาบริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งประชาชนที่จะมาถวายพวงมาลัยดอกไม้ก่อนวันพระราชพิธี โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทุกจุด ปรากฏว่า น้ำมีลักษณะใส ความขุ่นต่ำ โดยค่าความขุ่นอยู่ระหว่าง 0.46-0.79 NTU และค่าคลอรีนอิสระคงเหลือมีปริมาณ 0.80-1.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกทุกจุด ไม่ต้องเพิ่มปริมาณการจ่ายคลอรีนจากโรงงานผลิตน้ำสามเสน โดยอยู่ในเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา กปน. ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และสอดรับกับแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)

นอกจากนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ กปน. จะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณพระเมรุมาศจำลองและสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัดนนนทบุรีและสมุทรปราการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ดังกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 3