อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

ออกข้อบังคับจัดจราจรรอบสนามหลวง 24-29ต.ค.นี้

บช.น.ออกข้อบังคับห้ามเดินรถ-จอดรถริมถนน –และจัดระบบเดินรถทางเดียว เส้นทางรอบสนามหลวง 24-29ต.ค.นี้ เน้นประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.04 น.

                 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร  รองผู้บัญชาการตำรวจคนครบาล (รอง ผบช.น.) แจ้งว่า เนื่องด้วยสำนักพระราชวังได้กำหนดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวงในวันที่ 26 ต.ค.60 ประกอบกับมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29ต.ค.60 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและอำนวยสะดวกในการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้มีการพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อรองรับการจัดการจราจรในพระราชพิธีดังกล่าวดังนี้
                  1.ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้ 1. ถนนหน้าหับเผย 2. ถนนหลักเมือง 3. ถนนมหาราช 4. ถนนท้ายวัง 5.ถนนเชตุพน 6. ถนนเศรษฐการ 7. ถนนพระพิพิธ 8. ถนนสนามไชย 9.ถนนราชดำเนินใน 10.ถนนพระจันทร์ 11. ถนนหน้าพระธาตุ 12. ถนนหน้าพระลาน 13. ถนนราชินี ตั้งแต่แยกตัดถนนพระอาทิตย์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 14. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสะพานมอญ 15. ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่แยกตัดถนนสนามไชย ถึงสะพานช้างโรงสี 16.ซอยสราญรมย์
                  2.ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้ 1. ถนนหน้าหับเผย 2. ถนนหลักเมือง 3. ถนนมหาราช 4. ถนนท้ายวัง 5.ถนนเชตุพน 6.ถนนเศรษฐการ 7.ถนนพระพิพิธ 8. ถนนสนามไชย9.ถนนพระจันทร์ 10. ถนนหน้าพระธาตุ 11. ถนนหน้าพระลาน 12. ถนนราชินี 13.ถนนอัษฎางค์ 14. ถนนเจริญกรุง 15.ถนนราชดำเนินใน16.ถนนกัลยาณไมตรี 17.ถนนพระอาทิตย์ 18.ถนนจักรพงษ์ ตั้งแต่แยกบางลำพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า 19. ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่แยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์ 20. ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก21. ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลำพู) ไปถึงแยกบางลำพู 22.ซอยพระยาเพชร 23.ซอยสราญรมย์
                 3.กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียวตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60ในถนนดังต่อไปนี้ 1. ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลำพู) ถึงแยกบางลำพู 2. ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลำพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า3. ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์ 4. ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงจุดเชื่อมต่อถนนพระสุเมรุ (ซอยลำพู)
                  4.ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวขวา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้ 1. ถนนเจริญกรุง ไปทางถนนสนามไชย 2. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปทางถนนราชดำเนินนอก
                  5.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และ ห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้ 1. ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันออก (ด้านกองทัพภาคที่ 1) กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันตก (ด้านกระทรวงศึกษาธิการ) กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน
                 6.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้ ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน)ติดกับ เกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก(ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน) ถัดจากเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน
                 7.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกำหนดให้จัดการจราจร ดังนี้ 1. ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านฝั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป) ติดกับเกาะกลางถนน 1 ช่องจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป) ถัดจากช่องทางฉุกเฉินกำหนดให้เป็นทางเดินเท้าสำหรับประชาชน 3.ช่องทางเดินรถฝั่งทิศใต้ขาออก (ด้านสนามหลวง) ทุกช่องทางจราจร กำหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
                8. เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้ 1.ถนนลูกหลวง 2. ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกสะพานขาว 3. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพล.1 4.ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวังแดง 5.ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษมถึงแยกเทวกรรม 6. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกแม้นศรี ถึงแยก จปร. 7. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ 8.ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกนางเลิ้ง9. ถนนตะนาว ตั้งแต่ถนนพระสุเมรุ ถึงถนนมหรรณพ (แยกศาลเจ้าพ่อเสือ) 10.ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกตัดถนนมหรรณพ 11. ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสำราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ 12. ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ 13. ถนนราชินี ตั้งแต่แยกปากคลองตลาด ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 14. ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกพระพิทักษ์ ถึงแยกพ่านพิภพลีลา 15. ถนนมหาราช ตั้งแต่แยกพระจันทร์ ถึงแยกปากคลองตลาด 16. ถนนคู่ขนานลอยฟ้า (บรมราชชนนี) ตั้งแต่ ทางร่วมสะพานพระราม 8 ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
                 9.ถนนกรุงเกษม จากแยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียวในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60
                10.เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้ 1. ถนนราชินี ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์ 2. ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์ 3. ถนนราชบพิธ 4. ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า 5. ซอยพระยาศรี
                 11.ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้ 1. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสี่กั๊กพระยาศรี 2.ถนนบ ารุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสี ถึงแยกเสาชิงช้า 3.ถนนสุขา 14.ถนนนสุขา 2
                12.เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้ 1. ถนนราชดำนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ 2. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 3. ถนนพระสุเมรุ 4. ถนนบวรนิเวศน์ 5. ถนนสิบสามห้าง 6. ถนนบ้านพานถม
                13.ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้ 1. ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึงวงเวียนสิบสามห้าง 2. ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.) ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ 3. ถนนประชาธิปไตย แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์ 4. ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสำราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ 5. ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกหลานหลวง 6.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยก จปร. 7.ถนนตานี 8. ถนนข้าวสาร 9. ซอยดำเนินกลางเหนือ 10. ซอยรามบุตรี 11. ซอยไกรสีห์
                14. ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้ 1. รถในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 2. รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ 3. รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
                 ทั้งนี้ บช.น. ขอให้ประชาชน เตรียมความพร้อมและสำรวจเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด โดยหากสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่หน่วยงานต่างๆจัดเตรียมไว้ ก็จะเกิดความรวดเร็วในการเดินทางมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติม ได้ผ่านสายด่วนจราจร 1197 ได้ตลอด24 ชั่วโมง หรือสอบถามผ่านแอพพลิเคชั่น POLICE I LERT U.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12