อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ชวนชม6ต้นไม้สำคัญ มากคุณค่าในกรุง

ชวนชม6ต้นไม้สำคัญในกรุงอายุยืน หายาก มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.33 น.

รายงานข่าวแจ้งว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรวันที่ 28กรกฎาคม 2560กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ"รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่สำคัญทั่วประเทศมากกว่า500 ต้นและคัดเลือกให้เหลือ 65ต้น เท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประกาศเป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดิน 

สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร(กทม.)ได้แจ้งว่ามีต้นไม้ 6 ต้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไม้สำคัญของแผ่นดินได้แก่ 
1.ต้นลิ้นจี่โบราณเขตจอมทอง   
2.ต้นแก้วเจ้าจอมที่มีอายุถึง 100ปีในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเขตดุสิต   
3.ต้นมะขามคู่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่  
4.ต้นกร่างมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระเขตพระนคร   
5.ต้นโพธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร  
6.ต้นตะเคียนทอง(5ต้น) ที่มีอายุถึง200 ปีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เขตพระนคร


ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นไม้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ซึ่งแต่ละต้นอาจจะมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันได้ประกอบด้วย  1.มีขนาดใหญ่อายุประมาณ 100ปี ขึ้นไป2.มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีตำนานหรือเรื่องราวประกอบ  3.อยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สำคัญต่างๆ 4.มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศพื้นฐาน 5.เป็นต้นไม้หายากหรือใกล้สูญพันธุ์

ทั้งนี้สำหรับต้นไม้ทั้ง6ต้นในกรุงเทพฯและต้นไม้ทุกภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไม้สำคัญของชาติถือเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้วยพฤกษศาสตร์และความงดงามอันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์บางต้นหาชมได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งต้นไม้เหล่านี้นอกจากทำให้ชุมชนหรือสถานที่ตั้งอยู่มีความหมายและมีคุณค่าทางจิตใจหากประชาชนที่ต้องการเยี่ยมชมต้นไม้ของแผ่นดิน ในกรุงเทพฯทั้ง6 ต้นตั้งอยู่ที่ไหนสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลหนังสือ"รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี"ได้ที่เว็บไซต์สวธ.www.culture.go.thและเดินทางไปเยี่ยมชมต้นไม้ในสถานที่จริงได้.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10