อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อาคารจอดรถไม่มีกฎหมายคุมสุดอันตราย

ชี้อาคารจอดรถอันตรายผนังไม่แข็งแรงขาดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาวิศวฯจี้ออกกฎหมายควบคุม พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.20 น.

ดร.กมล ตรรกบุตร  นายกสภวิศวกร กล่าวว่า จากเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากอาคารจอดรถภายในซอยไผ่สิงโต ถ.พระราม 4 จนมีผู้บาดเจ็บ 1 รายนั้น  สภาวิศวกร ได้นำคณะผู้ชำนาญการสาขาโยธาสภาวิศวกร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์โดยผลการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โครงสร้างแผนกั้นรถยนต์มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่น (Cantilever wall) ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) มีความหนา 10 ซม. เสริมด้วยเหล็กตะแกรงชั้นเดียว เป็นเหล็กเส้นกลมซึ่งมีความแข็งแรงน้อยรวมทั้งมีความสูงของแผงกั้นประมาณ 1 เมตรเท่านั้น  โดยสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก แผงกั้นไม่สามารถต้านแรงกระแทกได้ ซึ่งอาจะเกิดจาก 1. แรงกระแทกมากเกินไปซึ่งเกิดจากการเร่งเครื่องยนต์ของผู้ขับขี่เอง และ 2. แผงกั้นอาจไม่ได้มาตรฐานในด้านความแข็งแรงต่อแรงกระแทก 

ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหลายครั้งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยทางสภาวิศวกรได้มีการเสนอกระทรวงมหาดไทยให้แก้ไขกฎกระทรวงเพื่อออกกฎหมายควบคุมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.60  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณารายละเอียด เนื่องจากกการแก้ไขกฎหมายนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของอาคารคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการสักระยะ

ด้านศ.ดร.อมร พิมานมาศ กล่าวว่า ปัจจุบันอาคารขนาดใหญ่ที่มีลานจอดรถ  ถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากยังมีไม่กฎหมายควบคุมอาคาร  ยังไม่ได้กำหนดค่าแรงกระแทกที่ใช้ในการออกแบบแผงกั้นรถยนต์จึงทำให้อาคารจอดรถยนต์จำนวนมากในประเทศไทยไม่มีมาตรฐานและอาจไม่แข็งแรงพอสำหรับอาคารจอดรถในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุ 4 ประเภทได้แก่1.แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไม่ได้มาตรฐานเช่น ผนังบางเกินไป หรือเหล็กเสริมน้อยเกินไป 2.แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากผนังอิฐมอญหรือ อิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบาที่ไม่ได้เสริมเหล็ก3.แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้จุดยึดเชื่อมต่อเพียงแค่2-3 ตำแหน่งและ 4.แผงกั้นรถยนต์ชนิดเส้นหรือตาข่ายโลหะที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนดหรือไม่ผ่านการทดสอบซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากหากเกิดอุบัติเหตุ  

สำหรับแนวทางการแก้ไขกฎหมายนั้นสภาวิศกรได้มีการเสนอให้หน่วยงานรัฐกำหนดค่ามาตรฐานในการก่อสร้างอาคารจอดรถไปแล้วโดยควรกำหนดให้แผงกั้นรถยนต์ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า1.3 เมตรและต้องออกแบบให้แผงกั้นทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อยเท่ากับระดับ4สำหรับรถถอยเข้าซองและ รับน้ำหนักได้ 24 ตันสำหรับแผงกั้นที่ปลายทางวิ่งที่มีระยะทางเกิน 20 เมตรซึ่งเป็นมาตราฐานที่ต่างประเทศนิยมใช้  

โดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะต้องหาวิธีการดำเนินที่จะสามารถควบคุมได้ทั้งอาคารที่จะก่อสร้างในอนาคตและอาคารเก่าเพราะจากการตรวจสอบลานจอดรถของอาคารต่างๆ  ทั้งห้างสรรสินค้า  อาคารสำนักงาน  คอนโดมิเนียม  ส่วนมากมักใช้วัสดุและการออกแบบที่ไม่ได้มาตราฐานเพราะกฎหมายปัจจุบันไม่ได้กำหนดเอาไว้จึงต้องแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วน.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8