อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

สั่งจับกระเช้าโชว์เหล้าโทษคุก6เดือนปรับ1หมื่น

กทม.ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจกระเช้าทั้ง 50 เขต หากพบโชว์เหล้าโทษปรับสูงถึงขั้นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 12.47 น.

นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปีที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของขวัญของฝากให้แก่บุคคลต่างๆซึ่งกทม.มีนโยบายในการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งการกวดขันคุณภาพกระเช้าของขวัญมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันโดยการกวดขันดูแลคุณภาพเบื้องต้นจะเป็นการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาเหมาะสมซึ่งกทม.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

สำหรับในปี 2561กทม.ได้เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่กรุงเทพฯให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกระเช้าของขวัญ 5ประเภทได้แก่ 1.กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่31พ.ค.61 หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28ก.พ.61 2.กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้สดต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน3วัน3.กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นบริเวณที่จำหน่ายแสดงป้ายข้อความว่า“ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น”4.กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆกระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวันเดือน ปีที่หมดอายุของอาหารทุกชนิดในกระเช้าและแสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างบนกระเช้าของขวัญทุกประเภทอีกทั้งฉลากกระเช้าของขวัญต้องเป็นข้อความภาษาไทยเห็นได้ชัดเจนหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามที่กทม.กำหนดนั้นจะมีโทษต้องระวางโทษปรับไม่เกิน30,000บาทตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และ5.กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงมิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อมตามมาตรา 30(5) มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551

นายทวีศักดิ์  กล่าวต่อว่าตนได้สั่งการให้ 50สำนักงานเขตสุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงระหว่างเดือน ธ.ค.60 – ก.พ.61 เพื่อตรวจความเหมาะสมในการจัดจำหน่ายกระเช้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทั้งนี้หากผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าอย่างถูกต้องกทม.ก็จะมอบป้ายรับรองแสดงการเข้าร่วมโครงการการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญโดยป้ายจะมีข้อความว่า“สถานประกอบการแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่2561”เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างเต็มที่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6