อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ล้างทะเบียนบ้านกลางเตรียมเลือกตั้ง

ล้างทะเบียนบ้านกลาง กทม.สำรวจประชากรเตรียมเลือกตั้ง โละพวกเจ้าไม่มีศาลกว่า2.6แสนคน ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 16.02 น.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)แจ้งว่าจากที่ในระบบทะเบียนราษฎรได้มีการกำหนดทะเบียนบ้านกลางไว้เพื่อรองรับประชาชนที่ไม่สามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติซึ่งปัจจุบันพบว่าจากข้อมูลจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.)ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย(มท.)ข้อมูลล่าสุดเดือน ธ.ค.2560 มีประชาชนจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,682,415 คนแบ่งเป็น เป็น เพศชาย จำนวน 2,682,962 คนและเพศหญิง  จำนวน 2,999,453คนซึ่งพบว่าเป็นประชากรที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั่วไป5,491,304คนเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้โดยยังมีประชากรอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งคือผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน45,530คนและผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ซึ่งเป็นทะเบียนกลางที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 112,294คน  ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้ายหมายถึง ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าปลายทาง  จำนวน 33,287คน

นายวันชัย  ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่กรุงเทพฯกับจำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านนั้นไม่สอดคล้องกันทั้งนี้ส่วนหนึ่งจะมีประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางแต่ไม่มีการตรวจสอบสิทธิของตนเองให้เรียบร้อยซึ่งอาจทำให้ต้องเสียสิทธิในการเลือกตั้งไปทั้งนี้ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางบางคนก็ได้กลับไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดหลังจากเรียนหนังสือจบบางกรณีเป็นทหารที่ปลดประจำการหรือย้ายออกจากต้นสังกัดในกรุงเทพฯแต่ยังไม่มีการบย้ายออกอย่างเป็นทางการทำให้จำนวนประชากรที่เป็นคนกรุงเทพฯจริงยังอาศัยอยู่ต่างจังหวัดจำนวนมากส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพฯกลับกลายเป็นประชากรแฝงซึ่งเกือบเท่าประชากรคนกรุงเทพฯ  

ทั้งนี้กทม.ได้เร่งหาทางแก้ปัญหาด้วยการล้างทะเบียนบ้านกลางของทั้ง 50 เขต ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนอยู่ในทะเบียนบ้านกลางสูงถึงกว่า200,000คน เพื่อให้ผู้ที่มีชื่อเป็นประชากรกรุงเทพฯที่อยู่ในทะเบียนกลางแต่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านย้ายชื่อออกตามตัวตนจริงซึ่งอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นอย่างถาวรได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยจะประสานหน่วยงานทหารย้ายกำลังพลที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯกลับภูมิลำเนาหรือนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกหรือบริการประชาชนในเรื่องต่างๆ แลรวมถึงการเลือกตั้งที่อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ได้หากไม่มีการตรวจสอบมาก่อนว่าชื่อของตนเองนั้นอยู่ในทะเบียนบ้านปกติ หรือทะเบียนบ้านกลาง จึงขอให้ประชาชนรักษาสิทธิอันพึงมีของตนเองตามระบบ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11