อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับ 1 พัน

มูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเวทีระดมความคิดเห็นรณรงค์ให้หยุดทางม้าลาย ชวนใช้มือถือให้เกิดประโยชน์ถ่ายรูปคนทำดี ชี้ไม่หยุดผิดกฎหมาย พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.11 น.

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรณรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับหารหยุดรถบริเวณทางม้าลายเพื่อให้ประชาชนคนเดินเท้าข้ามไปก่อนทางมูลนิธิเมาไม่ขับ และทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรือ" ในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.นี้ โดยในการเสวนาจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการดูแลความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย การปรับกายภาพบริเวณทางข้ามม้าลายให้ผู้ขับขี่เห็นชัดเจน และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ขับขี่หันมาสนใจกรณีต้องหยุดเมื่อถึงทางข้ามม้าลายทุกครั้ง ซึ่งในการเสวนานั้นจะเปิดโอกาสให้หน่วยต่างๆ ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อที่มูลนิธิจะได้นำไปพิจารณาใช้เป็นมาตรการต่อไป

นพ.แท้จริง กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการที่ได้มีการกำหนดแล้วเบื้องต้นคือ การเชิญชวนให้คนที่ข้ามทางม้าลายใช้กล้องสมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์โดยการถือกล้องถ่ายรูปรถที่หยุดให้ประชาชนข้ามทางม้าลาย และส่งหลักฐานมายังมูลนิธิเมาไม่ขับ หรือกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้รางวัล โดยการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้คนอยากทำความดี นอกจากนี้จะมีการสำรวจทางม้าลายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดว่ามีป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้คนขับรถหยุดหรือจอดรถหรือไม่ หากพบว่ายังไม่มีหรือไม่ชัดเจน จะต้องให้หน่วยงานที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินการ อย่างไรก็ตามต้องชี้แจงว่ากรณีที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายข้ามถนนไปก่อนถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.จราจรทางบก มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้นผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด โดยในเรื่องดังกล่าวที่ต่างประเทศให้ความสำคัญมากในกรณีที่จะขับรถข้ามทางม้าลาย แต่ในประเทศไทยยังไม่ได้เห็นความสำคัญจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายบ่อยครั้ง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องมาร่วมกันหาแนวทางและรณรงค์ปลูกฝั่งจิตสำนึกใหม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น