อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

งัดโฉนดยุคร.6ค้านกทม. ใช้ชื่อวัด-บ.น้ำอัดลมทับชื่อเดิม

ปม "ถนนแพรกบ้านนาย" ทายาทสุดช้ำได้ชื่อซอยวัดแถมชื่อบริษัทน้ำอัดลม งัดโฉนดสมัยรัชกาลที่ 6 มีถนนชื่อเดิมมากว่า 107 ปีแล้ว ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. จากกรณีที่ น.ส.พัธนี บำบัดสรรพโรค และ นางพัธรินทร์ สุพัฒน์ราชโภค ซึ่งเป็นบุตรของ นางระรื่น ปาณานนท์ ที่ได้รับมรดกที่ดินจากจากคุณทวดอำแดงกลิ้ง เป็นที่ดินภายในซอยแพรกบ้านนาย ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตบางรัก ได้ใช้ชื่อซอยว่า ซอยวัดมหาพฤฒาราม ตามที่ปรากฎเป็นข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้า ด้าน นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ในฐานะหนึ่งหน่วยงานในคณะกรรมการกลางตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย วงเวียน ทางแยก คลอง สะพานและสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีนี้ว่า หากทางผู้ที่เกี่ยวข้องมีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันก็สามารถขอยื่นเรื่องเพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณาได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อนั้นก็ต้องดูประวัติศาสตร์ประกอบด้วย ไม่ได้ใช้เฉพาะสถานที่สำคัญ หรือสถานที่คุ้นเคยเป็นที่รู้จักมากำหนดแต่เพียงอย่างเดียวต้องดูหลายองค์ประกอบด้าน น.ส.พัธนี เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ซอยวัดมหาพฤฒารามที่สำนักงานเขตฯได้กำหนดใช้ชื่อนั้น ตนมีหลักฐานเป็นสำเนาโฉนดที่ดินของอำแดงกลิ้งซึ่งเป็นคุณทวดของตน โดยสืบค้นจากกรมที่ดินได้เอกสารใบไต่สวนและหมายเขตร์ที่ดิน (ตอนที่1) ตำบลบางรักษ์ อำเภอบางรักษ์ (เขตบางรักในปัจจุบัน) เมืองกรุงเทพฯ โฉนดที่ ๑๗๙๔ เล่มที่ ๑๘ หน้า ๗๘ ของอำแดงกลิ้ง ที่ได้นำเจ้าพนักงานลงตรวจสอบที่ดิน ระบุ ด้านตะวันตกจด “ถนนแพรกบ้านนาย” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ศก ๑๒๙ หรือเมื่อ พ.ศ.2454 เป็นเวลากว่า 107 ปีมาแล้ว อีกทั้งตามโฉนดตามโฉนดที่ ๑๗๙๗ ออกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีหลวงสวัสดีนคเรศ เป็นนายอำเภอในขณะนั้น ระบุแปลงที่ดินด้านทิศตะวันออกจด ถนนแพรกบ้านนาย เป็นเอกสารสำคัญที่ออกไว้เมื่อวันที่ ยี่สิบเจ็ด เดือนพฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ร้อยสามสิบเอ็ดรวมทั้งยังมีโฉนดที่ ๑๗๗๓ และ๑๗๗๔ ที่ออกให้พระยาพิพัฒโกษา (ซาเวีย) ซึ่งมีที่ดินในซอยเดียวกัน โดยตามโฉนดก็ระบุทิศตะวันออก จด”ถนนแพรกบ้านนาย”ด้วยเช่นกัน ซึ่งได้ออกไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่สิบหก ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ออกไว้ในวันเดียวกันทั้ง 2 โฉนด นอกจากนี้ในโฉนดที่ออกให้โดยกรมที่ดินก็มีการระบุถนนแพรกบ้านนายเรื่อยมา จนกระทั่งเขตบางรักได้มาปักป้ายชื่อซอยเป็นซอยวัดมหาพฤฒาราม (ตรอกเฟรเซอร์แอนด์นีฟ) ซึ่งวงเล็บตรอกตามชื่อบริษัทน้ำอัดลมที่เคยตั้งอยู่ในซอยนี้และเลิกกิจการไปกว่า 40 ปีแล้วทั้งนี้ ป้ายดังกล่าวยังคงปักอยู่ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด อีกทั้งการยืนยันของทางเขตฯที่จะใช้ชื่อซอยวัดมหาพฤฒาราม โดยอ้างว่ามีการตั้งชื่อ “ซอยมหาพรึธาราม” มาตั้งแต่ปี 2485 นั้นเป็นการตั้งชื่อทับชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่มาแต่ก่อน ที่มีผู้อุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ได้ใช้ร่วมกันโดยฝ่ายทวดของตนกับฝ่ายพระยาพิพัฒน์โกษา อีกทั้งวัดมหาพฤฒารามมีทางเข้าออกได้จากทางอื่น เช่นควรไปกำหนดชื่อถนนวัดมหาพฤฒารามที่ทางเข้าด้านถนนมหานคร แทนที่จะมาใช้ชื่อวัดและวงเล็บบริษัทน้ำอัดลมทับชื่อถนนเดิมที่มีประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้ ทั้งที่บริษัทน้ำอัดลมก็ไม่ได้ทำประโยชน์ใดให้ทางราชการ จึงขอเรียกร้องให้ใช้ชื่อตามประวัติศาสตร์เดิม ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ที่อาศัยอยู่ในซอยไม่เฉพาะตนแต่รวมถึงผู้ที่อยู่ในบ้านเลขที่34, 40, 42, 59 และ 71 ด้วย และอีกหลายบ้านด้านซอยถนนเจริญกรุง ซึ่งได้เคยร่วมตอบเอกสารแสดงความคิดเห็นในการสำรวจเปลี่ยนชื่อซอยของทางเขตฯที่ผ่านมา แต่กลับไม่ได้รับพิจารณาแต่อย่างใด.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 288