อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

สอนฝึกอาชีพในร.ร.กทม.ปีนี้นำร่องก่อน6โรงเรียน

อยู่มัธยมก็ฝึกอาชีพได้ กทม.ผุดโครงการสอนฝึกอาชีพในโรงเรียน ปีนี้นำร่องก่อน6แห่ง อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.45 น.

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ประธานพิธีเปิด“โครงการเรียนรู้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพ” โดยมีคณะผู้บริหารกทม.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน นายทวีศักดิ์กล่าวว่าโครงการเรียนรู้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพเป็นการขยายขอบเขตด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น

โดยปัจจุบันกทม.มีโรงเรียนฝึกอาชีพ 10แห่งมีผู้เข้าเรียนประมาณ20,000คนต่อปีโดยวิชาที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆอาทิ วิชานวดแผนไทย วิชาช่างต่างๆ ในปี2561นี้ กทม.เน้นการเรียนการสอนที่เพิ่มเติมคือช่างประจำบ้าน และช่างประจำชุมชนอาทิ ช่างก่อสร้าง ช่างปูนช่างกระเบื้อง ช่างไฟฟ้าซึ่งเป็นวิชาที่ขาดแคลนแรงงานผู้เรียนจะสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือใช้ในการดูแลบ้านเรือนตนเองได้นอกจากนี้กทม.ได้ทำการขยายการฝึกอาชีพต่างๆไปยังโรงเรียนสังกัดของกทม.นำร่อง 6 โรงเรียนโดยสำนักพัฒนาสังคมได้ประสานกับสำนักการศึกษาเพื่อจัดครูเข้าไปสู่โปรแกรมการเรียนการสอนอาชีพในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนบางส่วนสามารถเรียนจบและไปประกอบอาชีพตามความชอบได้ทันที โดยกทม.จะเร่งการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ด้านอาจารย์ศุภศรา  ลี้ระเดชอาจารย์ประจำหลักสูตรตัดผมเผยว่า ลูกศิษย์ของตนนั้นมีตั้งแต่อายุ 15-60 ปีมีทั้งนักศึกษา  สาวโรงงานเมื่อเลิกงานแล้วก็มาเรียนซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กทม.ได้จัดโรงเรียนฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนเพราะทำให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้และเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสามรถนำไปประกอบอาชีพได้ในระยะยาวทำให้ชีวิตดีขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13