อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

เพิ่มเลนรถฉุกเฉินเข้า3โรงพยาบาลส่งคนเจ็บป่วยถึงหมอไว

บช.น.เตรียมเพิ่มเลนรถฉุกเฉินเข้า 3 โรงพยาบาล ขอทางให้คนเจ็บป่วยถึงมือหมอไวๆ รพ.กลาง, รพ.เจริญกรุงฯ, รพ.เลิศสิน อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.45 น.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ประชุมคณะกรรมการบูรณาการกรณีรถฉุกเฉินกู้ชีพ เพื่อดำเนินการจัดทำเส้นทางฉุกเฉิน (Emergency lane) โดยที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้จัดทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 6 โรงพยาบาล (รพ.) ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลนพรัตราชธานี และโรงพยาบาลตากสิน เพื่อกำหนดช่องทางที่ชัดเจน สำหรับรถฉุกเฉินที่จะนำส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วในโรงพยาบาลแม่ข่าย เพราะที่ผ่านมาพบว่า โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง อยู่ในจุดที่สภาพการจราจรติดขัด ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาไม่ทันเวลา ดังนั้นจึงมีการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินโดยเฉพาะโดยการดำเนินการได้นำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินในส่วนของโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าถนนราชวิถีขาเข้า ซึ่งหลังทำไปแล้วพบว่าสามารถนำส่งผู้ป่วยได้ไวขึ้น ผู้ใช้ถนนหลีกทางให้รวดเร็วเนื่องจากมีการตีเส้นที่ชัดเจนรายงานข่าวแจ้งต่อว่า จากการประชุมได้สรุปโรงพยาบาลที่จะมีการกำหนดช่องทางสำหรับฉุกเฉินเพิ่มเติม 3 โรงพยาบาล จาก 6 โรงพยาบาลที่เสนอเข้ามา ได้แก่ 1.โรงพยาบาลกลาง กำหนด 2 เส้นทาง คือ ถนนเสือป่าตั้งแต่แยกเสือป่า-โรงพยาบาลกลาง และถนนยุคล 2-ถนนบำรุงเมืองตรงเข้าโรงพยาบาลกลาง 2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กำหนด 1 เส้นทาง ในถนนตกตั้งแต่แยกถนนตก-โรงพยาบาล และ 3.โรงพยาบาลเลิศสิน กำหนด 2เส้นทาง คือ ถนนสีลมแยกสีลม-แยกนราธิวาส-ถึงโรงพยาบาลเลิศสิน และ ถนนเจริญกรุงแยกเฉลิมพันธ์-โรงพยาบาลเลิศสิน 

ทั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง ยังไม่อนุมัติให้จัดทำช่องสำหรับรถฉุกเฉิน เพราะติดปัญหาการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครถไฟฟ้า สะพานข้ามแยก เพราะในเส้นทางมีจุดที่สูญเสียผิวการจราจรไป ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมในโรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่งแล้ว สำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (สจส.กทม.) จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจกายภาพถนนก่อนตีช่องทางสำหรับฉุกเฉิน โดยจะใช้สัญลักษณ์เส้นสีแดง มีวงกลมสีขาว และกากบาทสีแดงทับวงกลม โดยก่อนจะมีการตีเส้นคณะทำงานจะมีการประชุมเพื่อสรุปอีกครั้ง ทั้งนี้ในถนนดังกล่าวที่จะมีการเพิ่มช่องทางสำหรับรถฉุกเฉิน คาดว่าจะไม่กระทบการจราจร เนื่องจากช่วงที่ไม่มีรถฉุกเฉินใช้ช่องทาง ประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ช่องทางได้ตามปกติ แต่จะต้องหลีกทางเมื่อได้ยินสัญญาณไซเรนเท่านั้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 785