อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

เวนคืนเพิ่มย่านดอนเมืองตัดถนนเชื่อมวิภาฯ-พหลฯ4เลน

เวนคืนเพิ่มย่านดอนเมือง ตัดถนน4เลนเชื่อมวิภาฯ-พหลฯสร้างปีหน้า มีทางยกระดับข้ามหัวท้ายใช้เส้นทางสะดวก พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.46 น.

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน โดยเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ในท้องที่แขวงสนามบินเขตดอนเมือง และแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน เพิ่มเติมโดยมีส่วนแคบที่สุด 100 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 850 เมตร พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 4 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจเวนคืนเพื่อเตรียมสร้างถนน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เป็นถนนตามแนวผังเมือง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ถนนวิภาวดีรังสิต 72 บริเวณทางเข้าโรงแรมแอร์พอร์ตสวีทกรุงเทพไปต่อเชื่อมกับถนนพหลโยธินบริเวณ ซอยพหลโยธิน 50 รวมระยะทาง 2.8 กม. เขตทางกว้าง 40 ม. ขนาด 6 ช่องจราจร มีทางจักรยานและทางเท้า พร้อมทางยกระดับข้ามถนนพหลโยธิน 4 ช่องจราจร งานก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนวิภาวดีรังสิต 1 ช่องจราจร งานก่อสร้างทางยกระดับริมคลอง 3 ช่องจราจร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของทหารอากาศมีพื้นที่ของกรมธนารักษ์และประชาชนทั้งนี้จะมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรวม 33 แปลง มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ โดยมีการเวนคืนเรียบร้อยแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนในครั้งนี้เพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จปี 2561 จากนั้นเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ใช้ก่อสร้างประมาณ 720 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 ใช้งบประมาณแยกเป็นค่าก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท และค่าเวนคืน 2,000 ล้านบาท เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ต่อเนื่องไปจนถึงถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ (ถนนเทพรักษ์) ตลอดจนถนนนิมิตรใหม่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนโดยรอบ ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง จากถนนวิภาวดีรังสิตไปยังถนนพหลโยธินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 178