อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

เปิดเทอมนี้ถนนมิตรไมตรีย่านดินแดงพร้อมใช้งาน

เร่งขยายถนนมิตรไมตรีจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เตรียมรองรับปริมาณการจราจรช่วงเปิดเทอมนี้ อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.43 น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายจักกพันธุ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตฝั่งอาคารสำนักการโยธาทดแทนรั้วเดิมที่รื้อถอนออกไป รวมทั้งเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากด้านถนนวิภาวดีรังสิตเข้ามาด้านถนนประชาสงเคราะห์ฝั่งอาคารสำนักการโยธา จากนั้นจะเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในฝั่งที่เหลือ อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างได้กำชับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ โดยติดตั้งแบริเออร์ปิดกั้นการจราจรในบางส่วน เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง และผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมา พร้อมทั้งติดป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง ขณะนี้โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรีคืบหน้าแล้ว 8.06% อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์แล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตลอดจนรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับโครงการดังกล่าวกทม.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมือง กทม.พ.ศ. 2556 สาย ง 13 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนเมืองดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยรอบ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เริ่มสัญญาวันที่ 28 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน เป็นการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 5-6 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ความหนา 0.25 ม. ระยะทางประมาณ 800 ม. พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ผลการดำเนินงานในขณะนี้ได้ดำเนินงานขุดลอกกรุยทาง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต งานชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. งานสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่อยู่ในเขตแนวก่อสร้างเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง อาทิ สำนักการระบายน้ำ รื้อย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณปั๊มน้ำมันและสวนป่า สำนักการจราจรและขนส่ง รื้อย้ายป้ายจราจร กล้องCCTV และป้ายสัญญาณบนทางเท้า สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตดินแดง ล้อมย้ายต้นไม้และไม้พุ่มเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนทางเท้าโดยจะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6