อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เลือดในสต็อกมีน้อย-4รพ.เปิดรับบริจาค

เลือดในสต็อกมีน้อย-4รพ.สังกัดกทม.เปิดรับบริจาค เตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชน อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.08 น.

             
               นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยถึงสถานการณ์การขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ว่า ขณะนี้ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากปัจจุบัน ต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสภากาชาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับบริจาคเลือดก็มีเลือดสำรองอยู่น้อย  และ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.ก็มักจะขอความช่วยเหลือในการรับเลือดจากสภากาชาดไทยอยู่เสมอ โดยเพื่อให้ กทม.สามารถสำรองเลือดเพื่อใช้กับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น แม้ขณะนี้จะไม่อยู่ในช่วงวิกฤติแต่หากมีเลือดเก็บไว้จำนวนมากก็จะมีประโยชน์ในยามที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม กทม.จึงเปิดรับบริจาคเลือดในโรงพยาบาล สังกัด กทม.  4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิริรนธร  
             
              ดังนั้น กทม. จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-15.30น.สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตากสิน  0-24370123 ต่อ 1618,1620 ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกลาง 0-22208000 ต่อ 10450 ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  0-22897772 ต่อ 8463,8464 และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสิริรนธร 0-23286900 ต่อ10173-4 ผู้ต้องการบริจาคเลือดควรเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง และต้องมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 95