อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

กทม.ลุยตรวจตลาดทั่วกรุงอีก 14 %ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตรวจตลาดกว่า 390 แห่งพร้อมมอบป้ายมาตรฐานรองรับตลาดปลอดภัยแล้ว 336 แห่ง ส่วนที่เหลือยังไม่ผ่านเกณฑ์ อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.45 น.รายงานข่าวแจ้งว่า กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานสถานการณ์การสุขาภิบาลตลาดในกรุงเทพมหานครข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพ.ค. 61 โดยเป็นการตรวจสอบตลาดที่ได้รับใบอนุญาต 390 แห่ง เป็นตลาดเอกชน 371 แห่ง ตลาดของรัฐ 19 แห่ง ทั้ง แบ่งเป็น ตลาดประเภทที่ 1ซึ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร จำนวน 140แห่ง ส่วนประเภทที่ 2เป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารจำนวน 250 ทั้งนี้มีตลาดที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. 336 แห่ง คิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ และตลาดที่ยังไม่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. 54แห่ง คิดเป็น14 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง พบมากคือ ผู้ขายของ ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ไม่มีชุดทดสอบสารปนเปื้อน ในอาหารอย่างง่ายไว้ประจำจุดทดสอบ การ ระหว่างขายอาหาร ไม่สวม หมวกคลุมผม ไม่ผูกผ้ากันเปื้อน สวมเสื้อไม่มีแขน เป็นต้น  ไม่จัดให้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ไม่มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ บริเวณขายอาหารสด มีน้ำขัง  ไม่มีความลาดเอียงห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดี มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ ตะแกรงดักมูลฝอย มีกลิ่นเหม็น  อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อยู่ในอุณหภูมิ สูงกว่า 5 องศา เซลเซียสไม่มีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จ และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไม่สะอาด ตรวจ พบว่า มีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน เพียง เพียง 0.12 เปอร์เซ็นต์ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

 • เห็นด้วย
  0%
 • ไม่เห็นด้วย
  0%

บอกต่อ : 12