อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

เมาขี่จักรยานปรับ500แก้กฎหมายเอาผิด

ขี่”จักรยาน”ห้ามเมา ตำรวจเสนอแก้กฎหมายเอาผิด ปรับ500บาทปล่อยกลับบ้าน ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.35 น.

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) กล่าวว่า ขณะนี้สตช.ได้มีการเพิ่มเติมกฎหมายห้ามขับขี่รถจักรยานในขณะเมาสุรา โดยเป็นการแก้ไขกฎหมายพร.บ.จราจรทางบกในหมวดที่เกี่ยวกับรถจักรยาน  ม.83 (1/1) เพิ่มเติมบทบัญญัติกำหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานที่เมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น มีความผิดตามกฎหมายลักษณะเดียวกับการขับรถยนต์แต่อัตราโทษเบากว่า คือมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โดย หลักการในการในการเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นเพราะปัจจุบันมีประชาชนหันมา ขับรถจักรยานมากขึ้นแต่กฎหมายเดิมให้นำบทลงโทษเกี่ยวกับการขับรถยนต์บางมาตรา มาใช้กับการขับชขี่รถจักรยาน

แต่ไม่ได้นำเรื่องการเมาสุราหรือของอย่างอื่นมาใช้กับผู้ขับขี่รถจักรยาน และเมื่อเกิดกรณีที่ผู้ขับขี่ ขับรถจักรยายนไปในทางเดินรถโดยเมาสุราย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น แต่ผู้ขับขี่รถจักรยานนั้นกลับไม่มีความผิดสตช.จึงได้แก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   แต่แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะบังคบใช้กฎหมายเฉพาะรถจักรยานที่ออกมาขับขี่บนถนนสาธาณะเท่านั้หากขับขี่ในถนนส่วนตัว ในสวนสาธารณะจะไม่ได้บังคับใช้ในกรณีดังกล่าว ส่วนกรณีที่จะต้องให้ผู้ขับรถจักรยานต้องทำใบอนุญาตขับขี่ด้วยหรือไม่นั้นกรมการขนส่งทางบกจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนดังกล่าว ซึ่งทางสตช.จะเป็นผู้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดและเสนอไปยังกรมขนส่งฯ โดยการแก้ไขกฎหมายห้ามขับขี่รถจักรยานขณะเมาสุรานั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกฤษฎีกาแล้ว โดย.สตช.ได้นำการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การทำประชาพิจารณ์ด้วยเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขไปพร้อมกับการแก้ไขกฎหมายในมาตราอื่นๆ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    28%
  • ไม่เห็นด้วย
    72%

บอกต่อ : 132