อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เหมือนจะเฮ!ปีหน้าทำผิดกฎจราจร ตำรวจไม่ยึด'ใบขับขี่'

ปี 62 ทำผิดกฎจราจรตำรวจไม่ยึดใบขับขี่ สตช. เผยปรับแก้กฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนรองรับอนาคตการเชื่อมระบบบันทึกข้อมูลคนทำผิด มีทั้งมาตรการตัดแต้ม อายัดต่อทะเบียนมีผลสมบูรณ์ อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น.

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) กล่าวว่า สตช.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 140 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจยึดใบอนุญาตขับขี่หากพบผู้กระทำความผิด โดยทาง สตช. ได้มีการปรับแก้กฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก ม.140 ใหม่ในการตรวจจับ เมื่อออกใบสั่งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรห้ามยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ เว้นแต่พบเห็นว่าผู้ขับขี่อยู่ในลักษณะต้องห้ามในการได้รับอนุญาตให้ขับรถต่อไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และร่างกาย เจ้าหน้าที่สามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ได้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อปรากฎแก่เจ้าพนักงานจราจรไม่ว่าพบด้วยตนเองหรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์หรือโดยวิธีการอื่นใด ว่า ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและมีโทษปรับ โดยจะให้เจ้าพนักงานจราจรว่ากล่าวตักเตือนหรืออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้นั้นชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ หรือในกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ  พล.ต.ต.เอกรักษ์  กล่าวต่อว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกฤษฎีกาได้ผ่านร่างพิจารณาแล้ว และทาง สตช. ได้จัดทำประชาพิจารณ์ฟังความเห็นประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนำไปประกอบการออกประกาศใช้กฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวคิดที่จะยกเลิกการยึดใบอนุญาตขับขี่นั้น เนื่องจากปัจจุบันในรถโดยสารธารณะได้มีระบบตรวจสอบเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยบังคับให้รถโดยสารสาธารณะมีการติดตั้งเครื่องจีพีเอส ซึ่งจะต้องใช้ใบขับขี่ในการรูดเครื่องจีพีเอสเพื่อแสดงตัวในการขับขี่ ง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และควบคุมการใช้ความเร็วของรถ ซึ่งทาง สตช. จึงเกรงว่าผู้ขับขี่จะไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งในอนาคตจะมีระบบการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ โดยกฎหมายใหม่ที่อยู่ระหว่างการร่างนั้นจะครอบคลุมและบังคับทั้งรถทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งในการจัดประชาพิจารณ์ที่ผ่านมา ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวไม่มีผู้คัดค้าน ซึ่งหลังจากนี้ สตช. จะเสนอเรื่องไปยังกฤษฎีกา นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอน โดยการแก้กฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณปี 62

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ สตช. ได้แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มการควบคุมการกระทำผิดกฎจราจร โดยเตรียมใช้มาตรการตัดแต้มผู้ที่ทำผิดกฎจราจร ตลอดจนการเชื่อมระบบควบคุมการอายัดต่อทะเบียนรถ ซึ่งรถทุกคันจำเป็นต้องมีการต่อภาษีทุกปี จึงมีระบบการตรวจสอบและดำเนินเอาผิดและลงโทษปรับต่อผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดที่ได้รับใบสั่งแล้วไม่ไปชำระค่าปรับ จึงไม่จำเป็นต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ดังเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้สำหรับประชาชนทั่วไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งด่านกวดขัน ดักจับที่มีจำนวนมากดังเช่นแต่ก่อน เนื่องจากการกวดขันของเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ออกใบสั่งจากกล้อง ซึ่งจะมีมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้กระบวนการแก้ไขกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ยื่นแก้ไขไปพร้อมกัน คาดว่าจะมีผลสมบูรณ์ภายในปี 2562 นี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น