อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ภัยเมืองกรุงรอบด้าน! กทม.สอนหลักสูตรเด็กเอาตัวรอด

โรงเรียนกทม.จัดหลักสูตรสอนเอาตัวรอด แก้ปัญหาเด็กในกรุงเจอภัยรอบด้าน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12.05 น.

นพ.พิชญา  นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้กทม.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรงเรียน ซึ่งนอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติแล้ว กทม.ได้วางแนวทางเสริมสร้างหลักสูตรความรู้รอบตัว เพิ่มการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ โดยตนได้มอบนโยบายเพิ่มเติมเสริมสร้างความรู้นักเรียนใน 3 ด้านคือ 1.หลักสูตรโภชนาการและการดูแลตนเองซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ร่ายการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งสำนักการแพทย์จะเป็นผู้สนับสนุนความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม 2.หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยกทม.ได้วางแนวทางให้ศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนในสังกัดกทม.มีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นช่วยเหลือผู้อื่นในด้านต่างๆทั้งการหยุดหายใจแบบเฉียบพลัดการจมน้ำ เป็นต้น และ 3.หลักสูตรการเอาตัวรอดจากสาธารณะภัยต่างๆ ทั้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ การปฏิบัติตนเมื่อเจอภัยอย่างถูกต้องนพ.พิชญา กล่าวต่อว่า การเสริมสร้างความรู้รอบตัวที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กมีความรู้ที่หลายหลาย สามารถปฏิบัติตนใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งกทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรรูปแบบดังกล่าวบูรณาการความรู้ และเข้าอบรมความรู้ให้แก่นักเรียนทั้ง 437 โรงเรียน โดยจัดลำดับความรู้ตามช่วงชั้นของนักเรียน นอกจากนี้จะทำการอบรมความรู้เฉพาะทางให้แก่ครูผู้สอน เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างถูกต้อง ได้ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์มากที่สุดอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36