อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โละทิ้งถังดับเพลิงทั่วกรุง กทม.เตรียมซื้อใหม่ยกล็อต

โละถังดับเพลิงทั่วกรุง ซื้อใหม่ยกล็อตอ้างของเก่าหมดอายุ ส่อพิรุธหวั่นซ้ำรอยจัดซื้อฉาวเมื่อปี54 อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.

นายสกลธี ภัททิยกุล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวในการเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่าการดูแลเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนต่างๆที่อยู่กันหนาแน่นซึ่งที่ผ่านมากทม.ได้ทำการจัดซื้อถังดับเพลิงแจกจ่ายแก่ชุมชนต่างๆมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งถังดับเพลิงจะมีอายุการใช้งานยาวนานเพียง5ปีทำให้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ติดตั้งตามชุมชนต่างๆถือเป็นถังดับเพลิงหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องจัดหาถังดับเพลิงใหม่ให้เหมาะสมมากที่สุดคาดว่าจะต้องจัดหาถังดับเพลิงที่เพียงพอประมาณ10,000 ถัง  กระจายต่างพื้นที่ต่างๆโดยเบื้องต้นมี 2 รูปแบบคือ1.ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งสีแดง ราคาต่อถัง 1,600 บาท  สามารถใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นในเหตุเพลิงไหม้ในอาคารต่างๆได้ซึ่งเหมาะจะติดตั้งในชุมชนต่างๆและ2.ถังดับเพลิงเคมีเหลวสีเขียว ราคาต่อถัง 4,000 บาทซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงจากเหตุเพลิงไหม้ที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น เพลิงไหม้จากน้ำมันวัตถุเฉพาะด้านเหมาะในการติดตั้งพื้นที่หนาแน่นอาคารเฉพาะด้านซึ่งได้สั่งการให้สำรวจจำนวนถังดับเพลิงที่ควรติดตั้งในโรงเรียนชุมชน วัด สำนักและสำนักงานเขตตามความจำเป็น เหมาะสมและเพียงพอ ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15วัน จากนั้นจะเร่งขอจัดสรรงบกลางในปี2561เพื่อทำการจัดซื้อนำร่องก่อนและจะจัดหางบประมาณในปี2562 เพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมต่อไป  และนอกเหนือจากการจัดหาถังดับเพลิงแล้วกทม.ยังได้จัดสรรงบประมาณอีก25ล้านบาทเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแก่ประชาชนจากชุมชนต่างๆ 2,000 คน



ด้านนายวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)กทม.กล่าวว่าในการจัดซื้อถังดับเพลิงของกทม.ที่มีการจัดซื้อจำนวนมากเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้นถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างที่ส่อไปในทางทุจริตและมีเหตุการณ์ถังระเบิดทั้งนี้ถังดับเพลิงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้จากตัวถังที่มีมาตรวัดซึ่งกทม.ควรจัดซื้อเปลี่ยนเฉพาะถังที่เสียหรือหมดอายุ ไม่ควรเหมารวมซื้อใหม่ทั้งหมดทั้งที่ยังใช้งานได้ซึ่งปกติถังที่ติดตั้งอย่างถูกต้องอยู่ในร่มจะมีอายุใช้งานได้นานถึง10ปี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 127