อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

กรุงเทพฯอีก2ปีเป็นเมือง"ไร้สาย"

จับสารสื่อสารมุดลงดิน ตามแนวถนนสายหลัก 2,700กิโลเมตร กทม.เร่งหาเอกชนลงทุนทำท่อร้อยสายปลายปี61นี้ แบ่งพื้นที่ 4โซน ต้องได้ผู้รับเหมาไม่ซ้ำ วางแผนอีก 2ปี กรุงเทพฯเป็นเมืองไร้สาย พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.15 น.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า แนวทางในการปรับภูมิทัศน์เมือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่พันเกี่ยวรกรุงรัง โดยนำลงสู่ใต้ดินนั้น ตามแผน กทม.ต้องการนำสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯลงสู่ใต้ดินในกรอบระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้กลายเป็นเมืองไร้สาย ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯมีถนนระยะทางรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร โดยต้องใช้งบประมาณรวมกว่า 20,000ล้านบาท ดังนั้น กทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารเช่าพื้นที่ เพื่อจัดทำท่อนำสายสื่อสารลงสู่ท่อใต้พื้นดินทั้งหมด โดยไม่มีการใช้งบประมาณของภาครัฐ 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า พื้นที่นำร่องที่ต้องนำสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน กทม.ได้สำรวจพื้นที่ในถนนสายหลักและสายรองเพื่อดำเนินการรวมระยะทางใ2,700กิโลเมตร ซึ่งจะแบ่งพื้นที่นำสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน เป็น 4โซน เพื่อกระจายการทำงานให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งแต่ละโซน จะเป็นพื้นที่ถนนเพื่อหาเอกชนเข้ามาลงทุนจัดทำท่อสายสื่อสาร โซนละประมาณ 700กิโลเมตร โดยการลงทุนจะอยู่ที่กิโลเมตรละประมาณ 5-6ล้านบาท โดยเอกชนจะได้รับสัมปทาน นำท่อสายสื่อสารไปให้ผู้ประกอยการต่างๆเช่าพื้นที่ทดแทน โดยกทม.จะเร่งการหาเอกชนเข้ามาดำเนินงานให้ได้ภายในปลายปี61นี้ เพื่อให้ก่อสร้างรวดเร็วที่สุด ซึ่งการหาเอกชนในพื้นที่ 4โซนนั้น เอกชนที่ได้ จะต้องไม่ซ้ำรายกันอย่างเด็ดขาด เพื่อให้เกิดการกระจายงานที่เหมาะสม และในปี2564 ในถนนสายหลักสายรอง จะไม่มีสายสื่อสารรกรุงรังดังเช่นปัจจุบันอย่างแน่นอน .

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38