อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

กทม.ได้"ศิลปสวย" ปลัดหญิงคนใหม่

กทม.ได้”ศิลปสวย” ปลัดหญิงคนใหม่ พร้อมโยกอีก8ขรก.ซี10 พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 07.39 น.

 เมื่อวันที่ 11ต.ค.  ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  1ต.ค. เป็นต้นไป โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 สำหรับประวัตินางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 2กรกฎาคม 2504 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารมวลชน และสำเร็จหลักสูตรการศึกษาการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) ประจำปีการศึกษา2559 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ขณะที่ประวัติการทำงานได้เติบโตมาในสายงานบริหารทั้งในสำนักงานและสำนักงานเขต โดย ก่อนหน้านี้เมื่อ 1ต.ค.2560 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
ทั้งนี้ นางศิลปสวย ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ(มวม.) และในอดีตเคยได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ปี2546 ของสำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้รับเลือให้เป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2552 ระดับหน่วยงาน ประเภทผู้บริหารระดับกลาง ของกรุงเทพมหานครอีกด้ว ย สำหรับนางศิลปสวย จะเป็นปลัดกทม. คนที่ 19 ซึ่งมีกำหนดเกษียณอายุราชการ ในปี 2564และถือเป็นปลัดกทม.หญิงคนที่4ของกทม.

วันเดียวกัน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสามัญกรุงเทพมหานคร(กทม.) โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8ราย ได้แก่ 1.นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2.นายขจิต ชัชวานิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 3.นายสมภาคย์ สุขอนันต์ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4.นายกอบชัย พงษ์เสริม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร 5.นายเฉลิมพล โชตินุชิต พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

6.นายซีรอซันคาร ปาทาน พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำรนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 7.นายศักดิ์ชัย บุญมาให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโยธา และ8.นางวัลยาวัฒนรัตน์ ให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่  1ตุลาคม เป็นต้นไป. 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33