อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

กทม.รับดูแลอนุสาวรีย์ในกรุงเทพฯ 14แห่ง

ผู้ว่าฯอัศวิน รับดูแลอนุสาวรีย์ไม่มีเจ้าของทั่วกรุงเทพฯ ประสานกรมศิลป์ขอคำแนะนำวิธีปรับปรุงดูแลที่เหมาะสม อังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 18.25 น.


            เมื่อวันที่ 16ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการตรวจสอบหาหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นทางการของอนุสาวรีย์ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อการวางแผนดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจากที่ กทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นทางการนั้น ได้ข้อสรุปคือ อนุสาวรีย์ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดรวม 14แห่ง กทม.จะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดูแล บำรุงรักษาอย่างเป็นทางการ ได้แก่ 1.อนุสาวรีว์รัชกาลที่1 2.อนุสาวรีย์หมู 3.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 5.อนุสาวรีย์ทหาอาสาสงครามโลกครั้งที่1 6.วงเวียน 22กรกฎาคม 7.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 8.อุทกทานสหชาตและอุทกทานพระแม่ธรณีบีบมวยผม 9.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 10.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  บริเวณข้างสะพานพระรามแปด 11.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระบรมรูปทรงม้า 12.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ 13.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเดล้าเจ้าอยู่หัว และ14.อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ หรืออนุสาวรีย์หลักสี่

                พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า อนุสาวรีย์ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก โดยจากนี้ เมื่อเกิดความชัดเจนของหน่วยงานดูแลแล้ว กทม.จะวางแผนการดูแลอนุสาวรีย์ให้เหมาะสม ซึ่งการดูแลบูรณะต่างๆ จะต้องถูกต้องตามแนวทางการดูแลโบราณสถาน ซึ่งจะมีการประสานงานรืวมกับกรมศิลปากรในการดูแลพื้นที่อีกครั้ง โดยขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ที่อนุสาวรีย์ใดๆตั้งอยู่ จะเป็นผู้เข้าสำรวจสภาพอนุสาวรีย์และพื้นที่โดยรอบ เพื่อวางแผนดูแลอย่างเหมาะสม โดยเบื้องต้นในส่วนภูมิทัศน์ จะมีการดูแลความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ส่วนแนวทางการบูรณะ โครงการพัฒนาส่งเสริมโบราณสถานต่างๆ กทม.จะจัดเตรียมงบประมาณเพื้อการดูแลพื้นที่ โดยสำนักผังเมืองจะเป็นผู้วางแผนดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกทม. นอกจากกรมศิลปากรแล้ว กทม.จะประสานหน่วยงานวิชาชีพ อาทิ สถาปนิกสยาม เพื่อขอคำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22