อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อีก 90 วันซ่อมเสร็จ เรือดับเพลิงกทม.

ได้ผู้รับเหมาซ่อมเรือ อีก90วันซ่อมเสร็จ ใช้ในกรุงแค่12 ลำจาก 30 ลำที่เหลือยกให้ต่างจังหวัด พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.59 น.

นายสกลธี  ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดซ่อมเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ลำ ซึ่งเป็นเรือดับเพลิงในคดีทุจริตการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงมูลค่า6,687ล้านบาทของ กทม. ที่กทม.ขนย้ายกลับมาเพื่อซ่อมแซมและนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในวันที่ 15พ.ย.นี้ กทม.จะลงนามว่าจ้างบริษัทซีทโบ๊ทฯ   ที่ชนะการประกวดราคาซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเรือที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากทำการปรับปรุงซ่อมแซมเรือดับเพลิงจำนวน 10ลำ โดยใช้ระยะเวลา90วันภายใต้งบประมาณซ่อมแซมประมาณ 13 ล้านบาท  จากนั้นจะจัดเก็บเรือดับเพลิงไว้สถานีดับเพลิงสามเสนและพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเรือดับเพลิงมาประจำการในการใช้งานต่อไปส่วนอีก 2ลำจะมอบให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกองการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว(สวท.)เพื่อขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานในการจัดซ่อมต่อไป

ทั้งนี้จากการตรวจสภาพเรือดับเพลิงเบื้องต้นพบเครื่องยนต์และโครงสร้างสามารถใช้งานได้แต่มีเพียงการบำรุงรักษาตามวงรอบและอะไรบางส่วนที่ชำรุดที่ต้องปรับเปลี่ยน อาทิ อะไหล่ชิ้นส่วนประเภท ยางระบบหล่อเย็น น้ำมันเครื่องเป็นต้น อย่างไรก็ตามกทม.มีความจำเป็นใช้เรือดับเพลิงเพียง 12 ลำเท่านั้น  ที่เหลือจะมอบให้จังหวัดต่างๆที่มีความจำเป็นและมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28