อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

โรงตึ๊งกทม.ยืดเวลาเปิดบริการถึง 6 โมงเย็น

นำร่องก่อน 4 แห่ง ก่อนขยายให้ครบ 21 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ชี้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการหลังเลิกงาน พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น.
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) เปิดเผยว่า โรงรับจำนำกทม. ได้จัดทำแผนงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะค่าครองชีพสูง และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น โรงรับจำนำกทม.จะขยายเวลาการรับจำนำจากเดิมเวลา 08.00-16.00 น.เป็นเวลา 08.00-18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการในช่วงเลิกงาน หรือเสร็จจากภารกิจประจำวันก็สามารถไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำนำที่โรงรับจำนำของ กทม.ได้  ทั้งนี้ จะเริ่มขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป พร้อมเปิดนำร่อง ใน 4 สาขา ประกอบด้วย 1.โรงรับจำนำเทเวศน์ ถนนสามเสน เขตดุสิต โทร 02 2810031 และ 02 2829537 2.โรงรับจำนำมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี โทร 02 5174018 และ 02 9185225 3.โรงรับจำนำประดิพัทธ์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท โทร 02 2792661 และ 02 6183585 และ 4.โรงรับจำนำวงเวียนเล็ก ถนนประชาธิปก เขตคลองสาน กทม. โทร 02 4373270 และ 02 4388032  ทั้งนี้ หากได้เสียงรับตอบรับที่ดีจากประชาชน จะพิจารณาการขยายเวลาให้ครอบคลุมโรงรับจำนำกทม. ทั้ง 21 แห่ง.

อย่างไรก็ตาม กทม. ยังคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำ 1 ฉบับ ไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลฯ หรือโรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 21 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ หรือที่www.pawnshop.bangkok.go.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12