อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

กทม.สั่งสำรวจประปาหัวแดงให้พร้อมใช้งาน

เล็งติดตั้งเพิ่มจาก 2 หมื่นจุด ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ มากขึ้น หวังเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.35 น.
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. พ.ต.ท. สมเกียรติ นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.)   เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นักดับเพลิงทุกสถานีในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ให้พร้อมใช้งานหากเกิดเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นภารกิจหลัก โดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากประชาชนอาจจะมีการจุดเทียนลอยประทีปตามประเพณี ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในชุมชนต่างๆ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนจะมีทางเข้าออกคับแคบ  มีรถจอดกีดขวางจำนวนมาก หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และหากพื้นที่นั้นๆ ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ประปาหัวแดง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยนักดับเพลิงให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการต่อสายดับเพลิงและทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ในทันที อีกทั้งยังใช้เพื่อเติมน้ำในรถดับเพลิง เพราะรถดับเพลิงขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ในจำนวนจำกัดและเข้าออกพื้นที่ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

ในปัจจุบันประปาหัวแดงที่มีนพื้นที่เขตเมือง จะติดตั้งห่างกันระยะ 200เมตร และในพื้นที่กรุงเทพฯรอบนอก จะติดตั้งในระยะห่าง 500เมตร ซึ่งการติดตั้งประปาหัวแดงดังกล่าว เมื่อเมืองมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้จุดติดตั้งอาจไม่เหมาะสม เข้าถึงได้ยาก และในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีประปาหัวแดง 20,000 จุด ซึ่งยังไม่เพียงพอและเหมาะสม ต่อการใช้งาน ทำให้ขณะนี้ กทม.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแนวทางเพิ่มเติมประปาหัวแดงให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้ยาก จะต้องมีประปาหัวแดงทุกพื้นที่ โดยกทม.จะร่วมกับการประปานครหลวง เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มเติมประปาหัวแดงให้คลอบคลุมโดยเร็วที่สุด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13