อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

"อัศวิน"ตรวจโป๊ะ-ท่าเรือรับงานลอยกระทง

เปิดให้เข้าลอยกระทงได้ 348 จุดทั่วกรุงเทพฯพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนทุกจุดกำชับไม่เล่นพลุ-โคมลอย พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.02 น.
เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 21 พ.ย.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  พร้อม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะ เนื่องในวันเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 61 ตั้งแต่ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือสะพานพุทธ เขตพระนคร ท่าเรือวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่  ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เขตบางกอกน้อย และท่าเรือพระราม 8 เขตบางพลัด
 
พล.ต.อ.อัศวิน  กล่าวภายหลังว่า  จากการตรวจสอบท่าเรือและโป๊ะในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวนทั้งหมด 436 ท่า โดยเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา 227 ท่า และท่าในคลอง จำนวน 209 ท่า มีท่าเรือและโป๊ะที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ จำนวน 348 ท่า แบ่งเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา 182 ท่า และท่าในคลอง จำนวน 166 ท่า สำหรับท่าเรือและโป๊ะที่ชำรุด ต้องปรับปรุงซ่อมแซมมีจำนวน 88 ท่า แบ่งเป็นท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 45 ท่า และท่าในคลอง 43 ท่า ซึ่งท่าที่ชำรุด กทม.ได้ดำเนินการปิดท่าเรือและโป๊ะ พร้อมติดตั้งป้ายห้ามใช้งานเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของท่าเรือและโป๊ะที่มีสภาพปกติสามารถใช้การได้อย่างปลอดภัยนั้น กทม.ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ประจำทุกจุด เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวันลอยกระทง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงจำนวนสูงสุดที่โป๊ะและท่าเรือรับน้ำหนักได้อย่างชัดเจน เพื่อแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้ง ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ที่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วน และองค์กรภาคีเครือข่ายบูรณาการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


    
นอกจากนี้ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจตราสถานประกอบการผลิต สะสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวด  และ ในช่วงวันลอยกระทงผู้ใดที่ฝ่าฝืน   จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศจนทำให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต  หรือจำคุกตั้งแต่ 15 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 ถึง 800,000 บาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14