อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

เป็นไข้เลือดออกในกรุงตายแล้ว 10 ราย

ไข้เลือดออกตายแล้ว10ราย ปลัดฯสั่งทุกเขตตั้งศูนย์ฯปราบยุงควบคุมโรค ยุงกันเรื่องไม่เล็กอย่าชะล่าใจ ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.

นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  (กทม.) เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานครห่วงใยในสุขภาพของประชาชนต้องการให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการและและสนับสนุนการปราบยุงลาย  โดยให้สำนักงานเขตติดตามสถานการณ์และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในส่วนราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยงโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC)ระดับเขตให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดควบคุมยุงลายในรัศมี 100เมตร จากจุดเกิดโรคภายใน 24ชั่วโมง  รวมถึงให้สำนักงานเขตเป็นผู้นำอาสาสมัครและประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะเช่น โรงเรียน ศาสนสถานสถานที่ราชการ สวนสาธารณะและบ้านเรือน จัดการสภาพแวดล้อมกำจัดขยะในที่สาธารณะกำจัดยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วหรือให้นำไปใช้ใหม่(Recycle)ดูแลรางระบายน้ำไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหรือวางไข่ของยุงลาย  ตลอดจนให้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯในปี 2561ข้อมูลตั้งแต่วันที่7 ม.ค.– 24 พ.ย.2561 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้รับรายงานการเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยสะสม 8,003 ราย  ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก10 ราย  อัตราป่วยตามกลุ่มอายุที่พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร3 ลำดับแรกคือ 1.กลุ่มอายุ 10– 14 ปี (320.54ต่อประชากรแสนคน)  2. กลุ่มอายุ 5– 9 ปี (272.26ต่อประชากรแสนคน)  3. กลุ่มอายุ 15– 24 ปี (258.35ต่อประชากรแสนคน)ส่วนทั่วประเทศพบผู้ป่วยสะสม76,936 รายเสียชีวิตสะสม 103ราย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19