อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

กฟน.เปิดลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี 230 บาท

ชวนผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบีนยแล้วกว่า 2,000 ราย เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.58 น.

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่บริเวณห้องชำระค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย สาขาย่อยเพลินจิต ติดตามและตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธ.ค.61 -ก.ย.62 ซึ่ง กฟน. ได้เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในช่องทางทันสมัย เว็บไซต์ กฟน.  https://meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://is.gd/KlyQKF และสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขต ทุกเขต รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)  โดยผู้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนครั้งแรกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือนก.พ.62

นายกีรพัฒน์  กล่าวว่า โดยนับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า กฟน. สามารถให้บริการลงทะเบียนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง โดยล่าสุดมีประชาชนสนใจลงทะเบียนแล้วกว่า 2,000 ราย คาดว่าจะมีผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมกว่า 600,000 ราย สำหรับผู้สนใจสามารถเตรียมหลักฐานสำคัญ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า มีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ กับ กฟน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 ผู้รับสิทธิ ต่อ 1 รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
3. มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยไม่ได้ใช้สิทธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (50 หน่วย)
4. ยอดค่าไฟที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นยอดจากการใช้ไฟฟ้าในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
5. ชำระยอดค่าไฟฟ้ากับ กฟน. ก่อน จึงจะได้รับการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนตามจำนวนยอดชำระจริงในภายหลังทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากการชำระค่าไฟฟ้าตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว กฟน. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และจะดำเนินการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครั้งแรกภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 87