อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

กทม.เร่ง2ผลงาน"ช้าง"สนองนโยบายรัฐบาล

เร่ง2งาน”ช้าง”เข็นให้เข้าเป้า รื้อบ้านริมคลอง-จัดการตลาดจตุจักร กทม.ดันผลงานสนองนโยบายรัฐบาล พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 15.21 น.

รายงานข่าวแจ้งว่าพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งรัดและแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวและ คณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในตลาดนัดจตุจักร เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กทม.ดำเนินการ โดยมี พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดและมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดโดยให้คณะกรรมการควบคุมกำกับ เร่งรัดและติดตามการดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว เนื่องจากโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าวเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขตความยาว2ฝั่งคลองรวมทั้งสิ้น 45.3 กม. สำหรับพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว ความยาวประมาณ  23.2 กม. ส่วนพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบความยาวประมาณ  22.1 ม.ปัจจุบันสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ 27,936 ต้น  จากทั้งหมด 60,000 ต้น คิดเป็นผลงานเฉพาะตอกเสาเข็ม 46.56 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเขื่อนที่ตอกเสาเข็มได้ 21,193 ม. โดยแนวเขื่อนทั้งหมดมีบ้านรุกล้ำ3,761 หลังยินยอมเข้าร่วมโครงการ 3,244 หลังไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 517 หลัง ปัจจุบันสามารถดำเนินการรื้อย้ายบ้านได้แล้ว1,619 หลัง ยังไม่ได้รื้อย้ายอีก 1,625 หลัง ผลงานทั้งโครงการทำได้ 38.03 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ยังถือว่าล่าช้ารัฐบาลจึงสั่งการให้กทม.เร่งรัดโครงการ

ในส่วนของตลาดนัดจตุจักร ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายในตลาดนัดจตุจักร เช่น ปัญหาผู้มีอิทธิพล แรงงานต่างด้าว หนี้สินของผู้ค้าที่เป็นหาบเร่-แผงลอยที่เข้ามาค้าขายส่งผลกระทบกับผู้ค้าหลักในตลาดนัดเป็นต้นหลังจากที่รัฐบาลมอบหมายให้กทม.เป็นผู้ดำเนินการบริหารตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค.61  ที่ผ่านมา โดย กทม.จะใช้เวลาประมาณ 3เดือนนับตั้งแต่ต้นปี 2562 เพื่อจัดทำรายละเอียดการบริหารตลาด เช่น การทำสัญญาเช่าที่ดินกับร.ฟ.ท. การจ่ายค่าเช่าให้ ร.ฟ.ท.จำนวน169 ล้านบาท/ปี  การกำหนดค่าเช่าแผง เป็นต้นปัจจุบันรฟท.ยังอยู่ระหว่างรวบรวมบัญชีผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรให้กับกทม.คาดจะมีผู้ค้ามากกว่า10,000 ราย .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%