อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

พัฒนาศูนย์เลี้ยงเด็ก 158 แห่งทั่วกรุง

กทม.พัฒนาศูนย์เลี้ยงเด็ก 158 แห่งทั่วกรุง เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น.

นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่าหลังจากมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้ง 50เขตไปจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครประจำปี 2563ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ฯกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 6กลุ่มโซนจำนวน 298ศูนย์เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติสอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยโดยเกณฑ์มาตรฐานต้องมีห้องกิจกรรม ห้องธุรการห้องพยาบาล ห้องครัว ห้องอาหารห้องน้ำ สนามเด็กเล่นพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นอาทิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ซีซีทีวี)เครื่องกรองน้ำพัดลม โต๊ะนักเรียนโต๊ะรับประทานอาหาร และเตียงพยาบาลเป็นต้น โดยจะดำเนินการปรับปรุงจำนวน153ศูนย์ ใน26เขตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.7 ล้านบาทโดยสำนักงานเขตที่ได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์มากที่สุดได้แก่ เขตสะพานสูง จำนวน4ศูนย์จำนวนเงิน 752,380บาทรองลงมาเขตคลองเตย จำนวน15ศูนย์จำนวนเงิน 498,920บาท เขตปทุมวันจำนวน 2ศูนย์จำนวนเงิน 438,380บาท เขตบางกอกน้อยจำนวน 4ศูนย์จำนวนเงิน 421,380บาท และเขตมีนบุรีจำนวน 21ศูนย์จำนวนเงิน 388,735บาท
 
 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและต้องประกอบอาชีพนอกบ้านทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานที่อยู่ในวัยก่อนเข้าเรียนภาคบังคับให้มีโอกาสเตรียมความพร้อมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการถูกต้องสมวัยให้กับเด็กทั้งด้านการเรียนการสอนการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและพร้อมที่จะไปเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%