อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

มี.ค.นี้เริ่มขุดอุโมงค์ทางลอดแยกรัชดา-ราชพฤกษ์

บช.น.แนะทางเลี่ยงขุดอุโมงค์ราชพฤกษ์นาน 3 ปี แก้ปัญหารถติดถนนวงแหวนรัชดาภิเษก จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.07 น.


รายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนตามแนววงรัชดาภิเษก รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรในแนววงแหวนรัชดาฯเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด  โดยการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดาฯ-ราชพฤกษ์นั้นจะเป็นการก่อสร้างทางลอดขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี   ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้าพื้นที่ปรับเกาะกลางถนนให้เป็นช่องจราจร  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในระหว่างที่มีการก่อสร้าง โดยจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างช่วงเดือนมี.ค. 62 นี้ โดยการเข้าพื้นที่จะดำเนินการบนผิวการจราจรชิดเกาะกลางถนน ดังนั้นในระหว่างการก่อสร้างช่วงแรกจะทำให้ถนนรัชดาภิเษกเายช่องจราจรไปฝั่งละ 2 ช่องทาง  ทั้งนี้บช.น.จะมีการหารือกับทางเอกชนอีกครั้งว่าในการเข้าพื้นที่จะเริ่มเข้าพื้นที่ในด้านฝั่งขาเข้า-หรือขาออกก่อนโดยระหว่างารก่อสร้างทางสน.พื้นที่จะพยายามคงช่องจราจรให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ 5 ช่องทางจากปกติถนนรัชดาภิเษกจะมี 6 ช่องจราจร
รายงานข่าวแจ้งต่อว่า จากการศึกษาและเก็บข้อปริมาณการจราจรที่วิ่งเข้าสู่เส้นทางแยกรัชดา-ราชพฤกษ์พบว่าตลอดทัง้วันมีรถใช้เส้นทางประมาณ 189,055 คันต่อวัน จึงส่งผลให้การจราจรติดขัด สำหรับเส้นทางเลี่ยงช่วงก่อสร้างนั้นประชาชนสามารถเข้าไปใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้ 1.จากถนนเพชรเกษมเข้าวงเวียนใหญ่ออกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและเข้าถนนพระาม3  2. จากถนนเทอดไท เข้าถนนเพชรเกษม เข้าวงเวียนใหญ่ออกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและเข้าถนนพระราม3  3. ถนนราชพฤกษ์ขึ้นสะพานต่างระดับถนนราชพฤกษ์ออกมาทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและเข้าถนนพระราม3  ทั้งนี้หากมีการปิดก่อสร้างเพิ่มเติมในเส้นทางทางบช.น.จะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพิ่อมเตรียมความพร้อมในการเดินทาง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%