อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ชงจัดการคลองเปรมฯแก้เบ็ดเสร็จบ้านบุกรุกน้ำท่วมน้ำเน่า

แก้บ้านบุกรุก-น้ำท่วม-น้ำเน่า จัดการคลองเปรมประชากรแบบเบ็ดเสร็จ แบ่ง3ระยะสร้างอุโมงค์เขื่อนบ่อบำบัด จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.40 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า กทม. มีแผนงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเปรมประชากร ปี พ.ศ.2562-2570 ซึ่งแผนงานดังกล่าวแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะเร่งด่วนปี 2562 ถึง 2566 ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 4 ระยะ และ 2.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  ระยะที่2 ปี 2563-2568 ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างเขื่อนคลองบางเขนจากคลองเปรมประชากรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 2. ก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านใหม่จากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร 3. ก่อสร้างเขื่อนคลองวัดหลักสี่จากคลองลาดพร้าวถึงคลองเปรมประชากร 4. ก่อสร้างเขื่อนคลองบางตลาดจากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร 5. ก่อสร้างเขื่อนคูนายกิมสาย2 และ สาย3 จากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร 6. ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด และ 7. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมดอนเมือง ระยะที่ 3 ปี 2564-2570 ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของเปรมประชากรส่วนต่อขยายจากคลองบ้านใหม่ถึงคลองวัดหลักสี่ 2. ปรับปรุงขุดลอกบึงเรือนจำคลองเปรม 3. ปรับปรุงขุดลอกบึงสีกัน 4. ปรับปรุงขุดลอกบึงลาดโตนด 5. ปรับปรุงขุดลอกบึงบางซื่อ 6. ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมระบบสูบน้ำคลองบางเขนตอนถนนประชาชื่น 7. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ 8. ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนช่างอากาศอุทิศ ถนนประชาอุทิศ และถนนโกสุมร่วมใจ และ 9. ปรับปรุงระบบระบายน้ำเทศบาลสงเคราะห์จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร

อย่างไรก็ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเปรมประชากร ปี พ.ศ.2562-2570 เป็นส่วนหนึ่งของร่างแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันกทม. ได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ก่อนนำเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%