อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจฝุ่นโรงงานปูนย่านสุขาภิบาล5

ชาวบ้านโวยฝุ่นละอองโรงงานปูนย่านสุขาภิบาล5 รองผู้ว่าฯพร้อมผู้บริหารลงตรวจให้เวลาติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อลดฝุ่นให้เสร็จภายใน 15 วัน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.06 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากโรงงานผสมคอนกรีต(แพล้นปูน)ในพื้นที่เขตบางเขน ว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจากหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์รามอินทรา ถนนสุขาภิบาล 5 เขตบางเขน ว่ามีโรงงานผสมคอนกรีตเพื่อส่งขายในการก่อสร้างจำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท นำเฮงคอนกรีต จำกัด 2.บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 3.บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด 4.บริษัท ฉัตรธงชัยคอนกรีต จำกัด และ5. บริษัท เอ็มคอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่บริเวณนอกรั้วใกล้กับหมู่บ้านชัยพฤกษ์รามอินทรา ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีไซโลปูนสูงเกิน 20 เมตร จำนวน 16 ไซโล และประกอบกิจการผสมคอนกรีต ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก อีกทั้งเมื่อรถขนส่งคอนกรีตนำส่งลูกค้าแล้วมีคอนกรีตเหลือติดโม่กลับมา ได้ทำการล้างโม่โดยบริเวณรอบโรงงาน โดยไม่มีการบำบัดของเสีย ทำให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 สำนักงานเขตบางเขนได้เชิญผู้ประกอบกิจการแพล้นปูน ทั้ง 5 แห่ง และผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละออง โดยผู้ประกอบการยินดีที่จะดำเนินการแก้ไขป้องกันมลภาวะด้านฝุ่นละอองภายใน 15 วัน วันนี้จึงลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือผู้ประกอบการถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากการพูดคุยผู้ประกอบการทั้ง 5 แห่งพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองที่กรุงเทพมหานครกำหนดแล้ว ผู้ประกอบการจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำบริเวณกองหิน กองทราย และล้างทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเพิ่มจากเดิม 2 เวลา เป็น 3 เวลา (เช้า-กลางวัน-เย็น) ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ โดย กทม. ขอให้ผู้ประกอบการติดตั้งสปริงเกอร์และแผงป้องกันฝุ่น(สแลน)เพิ่มเติมรอบโรงงานเพื่อป้องกันและควบคุมฝุ่นละออง โดยให้ดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.62 รวมทั้งติดตั้งแผงกันฝุ่นภายนอกโรงงานเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและดักฝุ่นละอองไม่ให้ลอยไปยังหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 5 แห่ง มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงถนนทางเข้า-ออกโรงงานให้มีมาตรฐาน มีระบบระบายน้ำที่ดี เพื่อลดฝุ่นในขณะทำการขนส่ง โดยจะใช้งบประมาณของผู้ประกอบการเอง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางเขนทำการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นบริเวณดังกล่าวทุก 15 วัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ มอบหมายสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือทุกเขต สำรวจและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือโรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงเทพเหนือทุกเดือน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%