อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

คาดอีก6เดือนโดนจับไม่ยึด "ใบขับขี่"

คาดอีก6เดือนโดนจับไม่ยึดใบขับขี่ รอขั้นตอนเสนอออกกฎหมายบังคับใช้ พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.48 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) แจ้งว่า สตช.อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขกฎหมายจราจรทางบกพ.ศ.2522 ม. 140 โดยไม่ต้องมีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่จากผู้ขับขี่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นการกระทำความผิด  โดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะเป็นการยกเลิกความในม.140 วรรค3 ซึ่งจากเดิมกำหนดว่าในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับคามที่เปรียบเทียบปรับ  เจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ที่ขับขี่ไว้และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบให้พนักงานสอบสวนภายใน 8 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง  ซึ่งการการแก้ไขนั้นสตช.จะยกเลิกวรรค 3 ทั้งหมด เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไม่ต้องเรียกเก็บใบขับขี่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ที่จะต้องใช้ใบขับขี่ในดำเนินการในกรณีอื่นๆ  อาทิ  การขับขี่รถโดยสารประจำทางที่จำเป็นจะต้องมีการใช้ใบขับขี่ในการรูดเครื่องจีพีเอส  โดยที่ผ่านมาร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารแก้ไขกฎหมายแล้วเมื่อวันที 14 ก.พ.62 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรายละเอียดเอกสารก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. )อย่างไรก็ตามคาดว่าหากร่างกฎหมายเข้าสู่ขบวนการพิจารณาของสนช.ภายในเดือนมี.ค. 62 จะสามารถประกาศใช้ในอีกประมาณ 6 เดือน

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า  หลังจากนี้สตช.จะต้องดำเนินการร่างกฎหมายลูกและระเบียบวิธีการบังคับใช้ร่วมถึงการตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องกันกรณีผู้กระทำความผิดไม่ยอมมาดำเนินการชำระค่าปรับ  โดยในอนาคตจะต้องมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถตรวจสอบการกระทำความผิดได้ทั้งตัวผู้กระทำความผิดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ   พร้อมทั้งจะต้องเร่งดำเนินการระบบการเชื่อมต่อกรมการการขนส่งทางบกฯให้เรียบร้อยเพื่อจะได้บังคับใช้การอายัดต่อชำระภาษีในกรณีที่ไม่มาชำระค่าปรับตามกำหนดโดยหากระบบทุกอย่างเรียบร้อยการแก้ไขกฎหมายไม่ต้องเรียกเก็บใบขับขี่จะมีผลในการบังคับใช้อย่างแท้จริง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

บอกต่อ : 18