อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

รัชดาลาดพร้าว-แยกพระราม9กลางคืนเตรียมรถติดนาน3ปี

กฟน.เริ่มสำรวจพื้นที่เตรียมนำสานไฟฟ้าลงดินโครงการรัชดา ระยะยทาง 14 กม.ชี้แจงประชาชนตามแนวโครงการ ดำเนินการช่วงกลางคืน คืนผิวจราจรกลางวันใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี ถนนรัชดา-พระราม9ปลอดสาย-เสา ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.27 น.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.นายกนิษฐ์ ลือตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผช.ผว.กฟน.) เป็นประธานประชุมชี้แจงเดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-พระราม9 โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานธุรกิจต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

นายราเชนทร์ พฤทธิพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กล่าวว่า กฟน.มีแผนจะดำเนินการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามโครงการบนถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าว-ถึงแยกพระราม9 ระยะทาง14.3 กิโลเมตรร่วม 2 ฝั่ง โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 64 ดั้งนั้นก่อนที่จะเข้าพื้นที่จึงจะเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดกับประชาชน และผู้ประกอบการบนถนนรัชดาภิเษก โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 27 ราย ทั้งนี้การเข้าพื้นที่ในระยะแรกนั้นจะเป็นการทำการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งบางจุดอาจจะต้องมีการขุดเปิดหน้าดินเพื่อนสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินว่ามสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ส่วนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะสามารถเริ่มได้ประมาณช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องทราบแผนงานเบื้องต้นก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมโดยหากเป็นอาคารขนาดใหญ่ ธุรกิจต่างๆ เจ้าของอาคารจะต้องทำระบบรับไฟฟ้าแบบสายใต้ดินเพื่อรอการเชื่อมระบบเท่านั้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินกฟน.จะทำการลากสายไฟฟ้า ตัดต่อระบบเป็นการจ่ายไฟฟ้าระบบใต้ดินกฟน.จะนัดช่วงเข้าทำงานล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าดำเนินการ โดยในช่วงที่ตัดต่อระบบอาจจะมีการดับไฟระยะสั้นๆซึ่งกฟน.จะแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์

นายราเชนทร์ กล่าวต่อว่า ด้านแผนการจราจรกฟน.ได้ทำตามเงื่อนไขการอนุญาตของกทม. และข้อบังคับของตำรวจจราจรในพื้นที่ โดยจัดการจราจรริมทางเท้ามีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ กรวย แผงกั้นต่างๆเพื่อเบี่ยงการจราจร กฟน.จะปิดการจราจรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนบริการเกาะกลางก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำป้ายโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้สามารถติดต่อและขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการได้ รวมทั้งจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเป็นช่วงๆ และทำแผ่นพับแจกแก่ประชาชนที่อาศัยในคอนโด และอาคารสำนักงานทั่วไป ประชาชนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ทันที ทั้งนี้การก่อสร้างจะดำเนินการไปตามเกาะกลางถนน และบนทางเท้า ซึ่งกฟน.ได้กำชับว่าต้องมีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนน้อยที่สุด โดยจะทำงานช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 22.00-05.00น.เมื่อเสร็จแล้วจะเร่งคืนผิวการจราจรให้กลับไปตามเดิมเพื่อคืนถนนในช่วงเช้า.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%