อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เคาะความเร็วรถเล็ก-รถใหญ่ ซิ่งได้ไม่เท่ากัน45-110กม./ชม.

รถเล็กรถใหญ่ซิ่งได้ไม่เท่ากัน เคาะ45-110กม./ชม.กฎหมายใหม่คุม”เร็ว” แยกประเภทรถ-แยกบนด่วนในเมือง-นอกเมือง พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.04 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)  แจ้งว่า  จากข้อส่งการของพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับอัตราความเร็วบนถนนให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ กรมทางหลวง(ทล.)  กรมทางหลวงชนบท(ทช.)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(ปภ.)  จึงได้มีการหารือโดยในที่ประชุมเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้นมา  เบื้องต้นในที่ประชุมได้มีการแบ่งประเภทเขตการควบคุมความเร็วรถและประเภทของรถเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  ดังนี้การปรับอัตราความเร็วรถในเขตเมืองจะครอบคลุมถนนในพื้นที่กรุงเทพหานครเมืองพัทยา และเขตเทศบาลในต่างจังหวัดทั้งหมด จะแบ่งอัตราความเร็วรถที่สามารถใช้ได้4ประเภทดังนี้ 
รถบรรทุกที่มีขนาดน้ำนักตั้งแต่ 1,200 กก.ขึ้นไปวิ่งได้ไม่เกิน 60 กมต่อชม. รถลากจูงรถพ่วงวิ่งได้ 45 กม.ต่อชม. รถจักรยานยนต์วิ่งได้ 70 กม.ต่อชม. รถยนต์วิ่งได้ 80 กม.ต่อชม. จากเดิมที่กำหนดไว้รถทุกประเภทที่วิ่งในเขตเมืองใช้ความเร็วรถที่80 กม.ต่อชม.ส่วนถนนนอกเขตเมือง รถบรรทุกที่มีขนาดน้ำนักตั้งแต่1,200 กก.ขึ้นไปวิ่งได้ไม่เกิน 70 กมต่อชม.  รถลากจูงรถพ่วงวิ่งได้ 55 กม.ต่อชม.รถจักรยายนต์วิ่งได้ 80 กม.ต่อชม. รถยนต์วิ่งได้ 90 กม.ต่อชม. จากเดิมที่วิ่งได้ 90 กม.ต่อชม.

รายงานข่าวแจ้งต่อว่านอกจากนี้ยังมีการกำหนดอัตราความเร็วรถบนทางด่วนพิเศษโดยจะกำหนดให้รถสามารถวิ่งได้ 110 กม.ต่อชม. จากเดิมที่สามารถวิ่งได้ 80 กม.ต่อชม.เท่านั้น  แต่ที่ผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อนุโลมตรวจจับผู้ที่ใช้ความเร็วรถบนทางด่วนที่ 120 กม.ต่อชม. ทั้งนี้หากมีการออกกฎกระทรวงใหม่แล้วจะต้องบังคับที่110 กม.ต่อชม.ตามกฎหมายไม่มีอนุโลม  โดยในที่ประชุมยังมีแนวคิดที่จะกำหนดอัตราความเร็วที่เข้ามาใช้ช่องทางขวาสุดบนทางด่วนด้วยเพื่อป้องกันกรณีที่มีการใช้ความเร็วต่ำ และเข้ามาวิ่งในช่องขวาสุดด้วย

ส่วนการกำหนดอัตราความเร็วรถในทางพิเศษระหว่างเมืองได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลเส้นทางนั้นๆอาทิ กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  เป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราความเร็วรถในเส้นทางโดยให้พิจารณาเป็นช่วง ๆ ตามกายภาพของถนน  หากจุดใดไม่มีทางร่วมทางแยกจุดกลับรถอาจจะสามารถกำหนดความเร็วรถได้สูงขึ้น  แต่หากจุดใดเป็นจุดเสี่ยงโค้งอันตรายมีทางร่วมทางแยกจะต้องกำหนดความเร็วรถให้ต่ำลง อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการนำข้อหารือทั้งหมดสรุปก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนหากจะแก้ไขก็จะนำเข้าที่ประชุมอีกครั้งก่อนจะส่งร่างกฎกระทรวงที่สมบูรณ์ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    16%
  • ไม่เห็นด้วย
    84%