อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

บัตรเลือกตั้งของคนกรุง4ล้านใบมาถึงเขตเรียบร้อยแล้ว

บัตรเลือกตั้ง 4 ล้านใบมาถึงแล้ว กทม.เก็บบัตรเลือกตั้งที่สำนักงานเขตทั้ง 30 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้า 24 ชม. พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.37 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ที่จะใช้ในวันที่ 24 มี.ค.2562 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร  4,489,288 คน  ก็ได้จัดส่งมาถึงเขตเลือกตั้งแล้วเรียบร้อยทั้ง 30เขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่รวมจากหลายเขต จะกำหนดให้1เขตเป็นเขตแม่)  โดยมีการตรวจนับรับมอบจากไปรษณีย์และนำมาจัดเก็บไว้ที่ห้องที่มีมาตรการความปลอดภัยภายในสำนักงานเขตพร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลและจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรเฝ้าบัตรเลือกตั้งตลอด 24ชั่วโมงซึ่งในทุกสำนักงานเขตก็จะมีกล้องวงจรปิดช่วยตรวจสอบความปลอดภัยได้อีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้บัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะนำออกมาจากห้องในวันเสาร์ที่23มี.ค.เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาจัดเตรียมแบ่งเล่มบัตรไปตามหน่วยเลือกตั้งที่มีในเขตนั้นๆพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ หีบหย่อนบัตร  บอร์ดนับคะแนน อุปกรณ์ต่างๆจัดเป็นชุดๆไว้ แล้วจะนำบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรกลับไปเก็บในห้องอีกครั้งเพื่อรอการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในช่วงเช้ามืดของวันเลือกตั้งเพื่อนำไปเตรียมรับการลงคะแนนของประชาชนกระจายไปทั้ง 6,149  หน่วยทั่วทั้งกรุงเทพฯ

โดยบัตรและหีบเลือกตั้งเมื่อมีการลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ก็จะต้องเก็บมาส่งคืนไว้ที่สำนักงานเขตถือเป็นเอกสารทางราชการซึ่งหากมีการร้องเรียนหรือสั่งให้มีการตรวจสอบใดๆ ก็จะมีเอกสารหลักฐานต่างๆอยู่ครบถ้วน  ทั้งนี้บัตรเลือกตั้งตามปกติก็จะมีการจัดเก็บไว้นาน3-4 ปีโดยจะมีการทำลายได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27