อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ผลสรุปคะแนนกทม.พปชร.ได้12ที่ พท.-อนค.แบ่งคนละ9ที่

ผลนับคะแนนกรุงเทพฯ พลังประชารัฐคว้า 12 ที่นั่ง เพื่อไทยและอนาคตใหม่แบ่งไปคนละ 9 ที่นั่ง โดยที่พรรคประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิม ไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียว คนกรุงใช้สิทธิ ร้อยละ 72.2 จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.17 น.

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2562 ที่ศาลาว่าการกทม. ได้มีการรายงานผลการนับคะแนน 100 เปอร์เซนต์ อย่างไม่เป็นทางการของพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งนับคะแนนครบ100 เปอร์เซนต์ ปรากฎว่า ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ1ของแต่ละเขตเลือกตั้ง มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นางสาวกาญต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ 22,446 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ น.ส. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ 26,909 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน 28,444 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 27,620 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 5  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 27,897 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 6  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ 28,690 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 7  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 25,180 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 8  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพรรคพลังประชารัฐ นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 29,090 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 9  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นายสิระ เจนจาคะ 33,321 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 10  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นาย การุณ โหสกุล 30,800 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 11  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 34,679 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 12  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 30,254 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 13  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ 27,489 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 14  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 31,445 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 15  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 31,551 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 16  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 31,481 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 17  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นายศิริพงษ์ รัสมี 25,329 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 18  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ 35,361 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 19  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นายประสิทธิ์ มหะหมัด 28,203 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 20  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายมณฑล โพธิ์คาย 40,482 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 21  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ 35,702 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 22  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 34,368 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 23  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี 27,651 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 24  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายทศพร ทองศิริ 38,409 คน
เขตเลือกตั้งที่ 25  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 38,340 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 26  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นายวัน อยู่บำรุง 30,538 คน
เขตเลือกตั้งที่ 27  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ 29,545 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 28  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 29,593 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 29  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคเพื่อไทย นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา 28,765 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 30  ผู้ที่ได้คะแนนนำคือ พรรคพลังประชารัฐ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 31,394 คะแนน

รวมทั้งกรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ ได้ส.ส. 12 คน พรรคเพื่อไทยได้ 9 คน และพรรคอนาคตใหม่ได้ 9 คน โดยคะแนนของอันดับ1และ 2 ของแต่ละเขตนั้นสูสีกันมาก โดยพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยได้ส.ส.มากที่สุดในกรุงเทพฯกลับไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้แม้แต่คนเดียว
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ 4,498,058 คนผู้มาใช้สิทธิ์ 3,247,813 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 ขณะที่บัตรดี มี 3,095,275ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.3 เป็นบัตรเสีย 91,196 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.81 บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 61,341 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2 สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้การรายงานผลคะแนนล่าช้าเนื่องจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งมีการลงข้อมูลไม่เรียบร้อย เนื่องจากมีความเข้าใจสับสนของเจ้าหน้าที่ เป็นเรื่องของแบบฟอร์มเอกสาร แต่ไม่ได้ผิดพลาดเรื่องผลคะแนนแต่อย่างใด จึงต้องให้เขตที่ส่งผลรายงานไม่ถูกต้องให้ไปแก้ไขให้สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์ม และอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากพื้นที่กทม.มีการแบ่งแขวงไปรวมเป็นเขตเลือกตั้ง หลายเขตปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดไม่ให้ผิดพลาด.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 42