อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

กลับสู่ภาวะปกติกทม.ทำความสะอาดถนนข้าวสาร-สีลม

ล้างถนนข้าวสารและสีลม หลังสงกรานต์ พร้อมรับวันทำงานกทมงเก็บขยะในถนนข้ามสารได้ 70 กว่าตัน ส่วนถนนสีลมมีขยะกว่า 29.20 ตัน อังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.


เมื่อเวลา 08.30 น. นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning  โดยมีเจ้าหน้าที่เขตพระนคร และสำนักสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ

นางวิภารัตน์ กล่วว่ว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ 2562 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ ประกอบด้วย ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว ถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ถนนสิบสามห้าง ถนนรามบุตรี และบริเวณ 13 ห้างบางลำพู ซึ่งแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะไม่ได้ใช้เป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่น ดังนั้นสำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ำ ล้างทำความสะอาดและจัดเก็บขยะในพื้นที่ ถนน และตรอกซอยหลังจากที่ประชาชนเลิกเล่นน้ำสงกรานต์ ในคืนวันที่ 15 เม.ย. 62ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13-15 เม.ย. 62 กทม.ได้ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. จนแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น. พบว่าที่บริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบในช่วงตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย. 62 เก็บขยะได้ทั้งหมด 70.27 ตัน โดยในวันที่ 13 เม.ย. 62 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้ 20.70 ตัน และในวันที่ 14 เม.ย.62 เก็บขยะได้ประมาณ 22.11 ตัน สำหรับวันที่ 15 เม.ย.62 มีปริมาณขยะ 27.46 ตัน ทั้งนี้ ในปี 62 ขยะในพื้นที่ย่านถนนข้าวสาน บางลำพู และพื้นที่ต่อเนื่อง มีประมาณฯขยะมูลฝอยลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7.23 ตัน โดยในปี 61 เก็บขยะรวมได้ประมาณ 76.30 สำหรับปริมาณน้ำที่ใช้ล้างถนนจากโรงบำบัดน้ำเสีย กทม. วันที่ 13 เม.ย. ใช้น้ำ 9 เที่ยว ประมาณ54,000 ลิตร และวันที่ 14 และ 15 เม.ย. ใช้น้ำฉีดล้างถนน 8 เที่ยว หรือประมาณ 48,000 ลิตร
นางวิภารัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกวาดและเก็บขนขยะวันละ 3 รอบ รอบละประมาณ 90-120 คน ในส่วนของถนนสีลมซึ่งเป็นอีกพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากนั้น เมื่อ 13-15 เม.ย.62 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้รวมทั้งหมด 29.20 ตัน วันที่ 13เม.ย. เก็บได้ 7.49 ตัน วันที่  14 เม.ย.62 จัดเก็บได้  9.06 ตัน วันที่ 15 เม.ย. เก็บได้ 12.65 ตัน โดยในปี 62 ใรขยะในพื้นที่น้อยกว่าปี 61 ประมาณ 6.6ตัน โดนในปี 61ถนนสีลมมีขยะประมาณ 35.8 ตัน ทั้งนี้แต่ 20.00 -21.00 น. ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถน้ำจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางรักและเขตใกล้เคียงมากวาดและฉีดล้างทำความสะอาดหลังการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกวัน  โดยวันที่ 13 เม.ย. ใช้รถน้ำทั้งหมด 23 เที่ยว หรือประมาณ 138,000 ลิตร และ 14 เม.ย. ใช้รถน้ำ 24 เที่ยวหรือประมาณ 144,000 ลิตร. วันที่ 15 เม.ย.62 จัดเก็บขยะได้ประมาณ 12.65 ตัน
////


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26