อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

จ่ายประกันภัยใน24ชม.ช่วย308ครอบครัวช่วง7วันอันตราย

บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมตามพ.ร.บ.ภาคบังคับแก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7วันอันตราย 308 ราย เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 15.06 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า  จากข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 386 ราย และบาดเจ็บ 3,442 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือ  ขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ทั้งนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถที่ทำประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ได้สรุปข้อมูลการดูแลสำหรับผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีเพียง 308 รายเท่านั้น ที่ประสบภัยจากรถที่มีประกัน พ.ร.บ. และได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. โดยบริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 231 ราย และอยู่ระหว่างรอดำเนินการจ่ายอีก 77 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562) ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวของผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้น กรณีเสียชีวิตจ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถในส่วนนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองและต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง โดยกฎหมายมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

ดังนั้นประชาชนผู้ใช้รถทุกคน จำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมาย โดยหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนสามารถที่จะอุ่นใจได้ว่า หากอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามรายละเอียดการทำประกันภัยตามพ.ร.บ.และใช้สิทธิคุ้มครองได้ที่ www.rvp.co.th หรือ         ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%