อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

อันตรายห้ามใช้"แก็สกระป๋อง"ในร้านอาหาร ปรับ5หมื่น

อันตรายห้ามใช้”แก็สกระป๋อง” กวดขัน”ร้านอาหาร”ทั่วกรุง ปรับ5หมื่น ประชาชนพบเห็นแจ้งได้ที่สายด่วน1555 จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.26 น.

นายชวินทร์  ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร(กทม.)  กล่าวว่า สำนักอนามัยได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะและกวดขันการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร   หลังจากกรณีแก๊สกระป๋องร้านร้านอาหารแห่งหนึ่งระเบิดที่เขตบางเขน  เนื่องจากการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร  เป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติกทม.เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2545และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ.2561  ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000บาท  ทั้งนี้ เพื่อเป็นควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกทม.เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2545และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ.2561และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารผิดกฎหมายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของกองสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารรวมถึงบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน

นายชวินทร์ กล่าวต่อว่า  อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารปิ้งย่างจะประสานสำนักงานเขต ทั้ง50 เขตให้ตรวจสอบสุขลักษณะและมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารปิ้งย่างและรายงานผลการตรวจสอบและผลการบังคับใช้กฎหมายกรณีพบการฝ่าฝืนให้สำนักอนามัยทราบนอกจากนี้ จะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อของกทม.เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารและบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนโดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการกระทำความผิดผ่านทางสายด่วน กทม.1555 หรือแจ้งได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10