อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

อันตรายห้ามใช้"แก็สกระป๋อง"ในร้านอาหาร ปรับ5หมื่น

อันตรายห้ามใช้”แก็สกระป๋อง” กวดขัน”ร้านอาหาร”ทั่วกรุง ปรับ5หมื่น ประชาชนพบเห็นแจ้งได้ที่สายด่วน1555 จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.26 น.

นายชวินทร์  ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร(กทม.)  กล่าวว่า สำนักอนามัยได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะและกวดขันการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร   หลังจากกรณีแก๊สกระป๋องร้านร้านอาหารแห่งหนึ่งระเบิดที่เขตบางเขน  เนื่องจากการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร  เป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติกทม.เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2545และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ.2561  ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000บาท  ทั้งนี้ เพื่อเป็นควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกทม.เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2545และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพ.ศ.2561และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารผิดกฎหมายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของกองสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารรวมถึงบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน

นายชวินทร์ กล่าวต่อว่า  อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารปิ้งย่างจะประสานสำนักงานเขต ทั้ง50 เขตให้ตรวจสอบสุขลักษณะและมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารปิ้งย่างและรายงานผลการตรวจสอบและผลการบังคับใช้กฎหมายกรณีพบการฝ่าฝืนให้สำนักอนามัยทราบนอกจากนี้ จะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อของกทม.เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหารและบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนโดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการกระทำความผิดผ่านทางสายด่วน กทม.1555 หรือแจ้งได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14