อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

24พ.ค.ชวนออกความเห็นผังเมืงกทม.ฉบับล่าสุด

เปิดรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวม กทม. ฉบับล่าสุด วันที่ 24 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า  กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยจะปิดประกาศแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่างแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ร่างแผนผังแสดงที่โล่ง และร่างแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคพร้อมด้วยข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมือง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ๕๐ เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (cpd.bangkok.go.thและ plan4bangkok.com) ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป และจะจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะปิดประกาศดังกล่าวโดยสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๗๔ – ๗๕และ๐๙ ๗๒๘๙ ๐๔๐๒ – ๐๓

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26