อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

24พ.ค.ชวนออกความเห็นผังเมืงกทม.ฉบับล่าสุด

เปิดรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนต่อร่างผังเมืองรวม กทม. ฉบับล่าสุด วันที่ 24 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า  กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยจะปิดประกาศแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่างแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ร่างแผนผังแสดงที่โล่ง และร่างแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคพร้อมด้วยข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมือง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ๕๐ เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (cpd.bangkok.go.thและ plan4bangkok.com) ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป และจะจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะปิดประกาศดังกล่าวโดยสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๗๔ – ๗๕และ๐๙ ๗๒๘๙ ๐๔๐๒ – ๐๓

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%