อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

รุมค้านผังเมืองใหม่กทม. หวั่นเอื้อนายทุนสร้างอาคารสูง

กทม. จัดรับฟังความเห็นร่างผังเมืองใหม่ คาดบังคับใช้ปลายปี 63 ประชาชนค้านผังเมืองเอื้อสร้างอาคารสูงเพิ่มปัญหากระทบชีวิตชาวบ้าน ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.01 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4) จัดโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน
 
นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า การปรับปรุงผังเมือง กทม.ปัจจุบันถือเป็นครั้งที่4โดยการจัดทำผังเมืองรวมประกอบด้วย4แผนผังคือ1.แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ที่ดินเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคตสอดคล้องกับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ สังคมระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยสอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของทุกคน 2.แผนผังแสดงที่โล่งและให้ประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมและการนันทนาการ3.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งแสดงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและขยายตัวของเมือง4.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอเหมาะสมกับการให้บริการ

โดยในร่างผังเมืองรวมฯได้เพิ่มเติมแนวคิดการ"พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือTOD"เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานและมีความหนาแน่นสูงในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอีกทั้งยังมีการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินจาก5รูปแบบเป็น8รูปแบบและเพิ่มมาตรการการโอนสิทธิการพัฒนา(TDR)ซึ่งเป็นมาตรการสร้างความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมและมาตรการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ถือเป็นมาตรการส่งเสริมการพัฒนาที่ดินสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

หลังจากการประชุมในครั้งนี้ทั้งหมดจะนำความคิดเห็นไปปรับแก้ไขร่างผังเมืองรวมจากนั้นจึงเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.คณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการติดประกาศ 90 วัน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป ซึ่งคาดว่าใช้บังคับแทนฉบับปัจจุบันประมาณปลายปี 2563ในการประชุมครั้งนี้นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.) พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนต่างๆได้เข้าร่วมประชุมฯครั้งนี้ และได้ยื่นหนังสือคัดค้านผังเมืองฉบับใหม่ต่อรองผู้ว่าฯกทม. เนื่องจากชุมชนจำนวน13ชุมชนได้รับผลกระทบจากผังเมืองที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากมองว่าผังเมืองฉบับดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งปัญหารถติดในซอย ปัญหาน้ำท่วม ฝุ่นควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ โดยเฉพาะการได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่เนื่องจากการมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย จะเพิ่มพื้นที่ให้มากกว่า 10,000 ตร.ม.นั้นกระทบกับประชาชนทำให้การจราจรติดขัดทั้งที่ติดขัดอยู่แล้ว อีกทั้งจำนวนที่จอดรถในอาคารที่จะกำหนดให้น้อยลงกว่าเดิมจะทำให้มีปัญหาจอดรถในถนนกระทบบุคคลอื่น เป็นการเพิ่มปัญหาในพื้นที่ทั้งที่ปัญหาเดิมนั่นค่อนข้างหนักอยู่แล้ว จึงอยากให้มีการทบทวน

ด้าน นายภูมิศักดิ์ เกษมสมบูรณ์ ตัวแทนชมรมอนุรักษ์พญาไท กล่าวว่า ก่อนจะมีการจัดทำและรับฟังร่างผังเมือง กทม.ไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเลยชาวชุมชนทราบเรื่องจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)เท่านั้น ทั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก(สีน้ำตาล) มาเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม(สีแดง)ทั้งที่ขีดจำกัดพื้นที่ทำไม่ได้แล้ว เพราะมีปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่ใช่น้ำรอระบาย หากมีอาคารและผู้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจะเกิดผัญหาความแออัด ทั้งนี้การที่ กทม.ชี้แจงว่า อาคารที่จะสร้างขึ้นมานั้นเพื่อรองรับประชาชนทั่วไปอยู่อาศัย แต่พบว่าราคาซื้อขายนั้นไม่อยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ แต่เป็นการเปิดพื้นที่รองรับนักธุรกิจมากกว่า ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาหรือสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย ซึ่งการพัฒนาที่อยู่อาศัยควรจะขยายในจุดที่เหมาะสมหรือออกไปนอกเมืองที่มีรถไฟฟ้ารองรับหรือมีรถไฟฟ้าในอนาคต 

จึงมีความกังวลว่าการผ่านร่างกฎหมายผังเมืองครั้งนี้จะเป็นการเปิดให้มีการสร้างอาคารสูงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ และกระทบกับชุมชนที่อยู่ในปัจจุบัน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

บอกต่อ : 24