อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

กทม.เปิดร้านนครภัณฑ์สาขา2มีบาร์เบอร์น้องหมาด้วย

ศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เปิดร้านนครภัณฑ์สาขา2มีบริการสารพัด นวด งานฝีมือผลงานนักเรียนฝึกอาชีพ ขนมเบเกอรี่ เซอร์วิสรถยนต์ ตัดแต่งขนสุนัขด้ว พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12.53 น.

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการตลาด “นครภัณฑ์ 2” โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารนครภัณฑ์ 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เขตทุ่งครุ
  
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม เปิดศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการตลาด ภายใต้ชื่อ “นครภัณฑ์ 2” ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เขตทุ่งครุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก "นครภัณฑ์" ที่สำนักพัฒนาสังคมจัดตั้งขึ้น ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) โดยศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการตลาด “นครภัณฑ์ เป็นศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” และบริการของนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครบทั้งสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร

โดยนายสกลธี กล่าวว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพต่างๆ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว กรุงเทพมหานครจึงได้สนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ว่างงานหรือต้องการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” พร้อมทั้งได้ดำเนินโครงการ "นครภัณฑ์" ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพ และประชาชนทั่วไปที่ผู้สนใจ

สำหรับ “นครภัณฑ์ 2” ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เขตทุ่งครุ ประกอบด้วย ร้าน “เกศาทรงสวย” ซึ่งเป็นการให้บริการเสริมสวยสตรี และร้าน “ร่ำรวยบาร์เบอร์” ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ โดยนักศึกษาสาขาวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรการบริการและการจัดการร้านเสริมสวยสตรีและตัดผมสุภาพบุรุษ ร้าน “เซอร์วิส ยานยนต์” ศูนย์บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง ฟรีค่าบริการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร ขนม ร้าน “สุขแท้ผ่อนคลาย” เป็นการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ร้าน “พรรณรายนครา” ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ณ ศูนย์แสดงสินค้า นครภัณฑ์ 2 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น