อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

คาดเลือกตั้งผู้ว่าฯพร้อมส.ก.ช่วงก.ย.-พ.ย.นี้

คาดเลือกตั้งผู้ว่าฯพร้อมส.ก.ช่วงก.ย.-พ.ย. กกต.สั่งกทม.เตรียมความพร้อม จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.27 น.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  แจ้งว่า  สำหรับความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)นั้น   หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) และส่วนงานการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครได้มีการหารือกันโดยมีแนวทางในการเสนอให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกทม.เป็น 2 แบบคือ แบบที่1 เลือกผู้ว่าฯกทม.และเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)แยกกันคนละวัน  และแบบที่ 2 คือ เลือกพร้อมกันในวันเดียวกัน   โดยล่าสุดในส่วนของกกต.มีความเห็นว่าควรมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันเดียวและได้มีการสั่งการให้กทม.ตรวจเช็คความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งเรื่องของอุปกรณ์การเลือกตั้ง  การเตรียมข้อมูลต่างๆการจัดแบ่งหน่วยเลือกตั้ง  รายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น  โดยให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยและสรุปข้อมูลส่งให้กกต.ภายในก.ค.นี้ 

อย่างไรก็ตามสำหรับการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จากเดิมที่จะเป็นช่วงเดือนส.ค.คาดว่าจะเลื่อนไปอยู่ในช่วงประมาณก.ย.- พ.ย. ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นของต่างจังหวัด คาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปีคือประมาณธ.ค.- ม.ค.ปีหน้า  โดยวันเลือกตั้งที่ชัดเจนต้องรอกกต.กำหนดและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน  ทั้งนี้สำหรับการการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ซึ่งจะอยู่ในห้วงเวลาช่วงเดือนก.ย.เป็นต้นไปนั้นมีความเหมาะสมเนื่องจากจำเป็นต้องมีการพิจารณางบประมาณประจำปี2563  ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานกทม.  สำหรับส.ก.ชุดนี้ที่มาจากกระบวนการคัดเลือกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)นั้น  จะยังคงดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

แต่ทั้งนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ว่าฯกทม.แบะส.ก.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหากต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปด้วย  จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ระเบียบริหาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) 2562  ซึ่งกำหนดว่ากรณีที่ผู้ว่าฯกทม.หรือข้าราชการการเมืองหรือส.ก.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหากประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม.หรือส.ก.ต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งหากไม่ได้ลาออกตามกำหนดถือว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.หรือส.ก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

บอกต่อ : 53