อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

บังคับเก็บสายลงใต้ดินค่าเน็ตค่าโทรต้องไม่แพง

ยันค่าเน็ต-โทรต้องไม่แพง กทม.แจงทำท่อเก็บสายสื่อสาร”โปร่งใส” อัตราค่าเช่าบริการคิดตามกสทช.กำหนด อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.36 น.

จากที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  โดยให้ผู้ประกอบการเช่าใช้บริการเก็บท่อร้อยสายที่กทม.ดำเนินการทั่วกรุงเทพฯระยะทางรวมกว่า 2,000 กม.มูลค่าโครงการรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาทซึ่ง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการที่ กทม.จะดำเนินการ โดยให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ทำสัญญากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้รับเหมาแบบให้สิทธิผูกขาดรายเดียวเป็นเวลา 30ปี จะส่งผลเสียต่อประชาชนและผู้ประกอบการรายอื่นเนื่องจากการโอนสิทธิ 2 ต่อ จะทำให้ค่าบริการแพงขึ้นอีกทั้งอาจเป็นการกีดกันการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่นและอาจเกิดการผูกขาดนั้น

นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกรุงเทพฯเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองนั้นกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ดีอี)ครั้งที่ 4/2561เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดีอีครั้งที่ 5/2561เมื่อวันที่ 20พ.ย.61ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเมื่อวันที่15 มกราคม 25 ม.ค.62 กรุงเทพมหานคร จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบหมายภารกิจดังกล่าวให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด(เคที)ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการจัดทำท่อทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส มีการประกาศผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด

รวมถึงเปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงยื่นข้อเสนอมีผู้มาแสดงเจตจำนง9 ราย จากนั้นได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองจำนวน 16 ราย รวมเป็น 25 รายและมีผู้มารับเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจำนวน 16ราย ในส่วนของการคัดเลือกนั้นได้มีการคัดกรองคุณภาพเบื้องต้น เปิดให้มีการยื่นข้อเสนอและคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งงานและกำหนดให้ใช้เทคนิคการขุดเจาะลากท่อหรือ HDDซึ่งกระทบต่อผู้ใช้ทางเท้าน้อยที่สุด

รายงานข่าวแจ้งว่า  สำหรับความกังวลเรื่องอัตราค่าเช่าท่อที่เกรงว่าจะเป็นภาระของผู้ประกอบการที่จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องบริการการสื่อสาร  ค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าโทรศัพท์กับประชาชนนั้นในเรื่องของอัตราค่าเช่าท่อที่กทม.จะจัดเก็บนั้นต้องเป็นอัตราตามที่กสทช.เป็นผู้กำหนดซึ่งกสทช.จะพิจารณาอย่างเหมาะสมเพราะเป็นหน่วยงานที่กำกับควบคุมเรื่องอัตราค่าบริการที่ผู้ประกอบการคิดค่าบริการจากประชาชนด้วย สำหรับในเรื่องของข้อกังวลเรื่องการผูกขาดนั้นเอกชนแต่ละรายสามารถเลือกเช่าของผู้เช่ารายใหญ่  หรือจะเช่ากับเคทีโดยตรงก็ได้เนื่องจากมีท่อให้บริการเพียงพอโดยท่อที่ก่อสร้าง 14ท่อ ได้ให้ทรูเช่า10 ท่อ  ที่เหลือเคทีบริหารจัดการเอง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40