อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

เดินสู่เป้า!เด็กโรงเรียนกทม.ต้องอ่านออก100%

เด็กป.1ต้องอ่านออก100% เข็นทุกด้านสร้างนักเรียนมีคุณภาพ ปีนี้จัดงบซ่อมอาคารเขตละ5แสน ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.53 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62  นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมสัญจร 6 กลุ่มเขตปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้โดยมี  นายเกรียงไกร จงเจริญ นายธนิต กิตติพัธโนทัย  นายประเสริฐ ฉวีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาและคณะครู ร่วมประชุมและนำชมกิจกรรมในโรงเรียน
นายเกรียงยศ กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบปัญหาในหลายมิติเช่น เรื่องการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจะต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมซึ่งผู้ว่าฯกทม.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารการศึกษาปี 2563 แล้วเขตละ 5 แสนบาท ขอให้สำนักงานเขตเร่งเสนอการจัดสรรงบประมาณฯ  ให้ทันตามกำหนดปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ต เครื่องโปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาเร่งดำเนินการให้การสนับสนุนให้ครบถ้วน

ด้านนายเกรียงไกร กล่าวว่า ในขณะนี้สำนักการศึกษาได้เสนอการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 20,000 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้ทันที ส่วนเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกทม.มีบุคลากรทางการศึกษาว่างทั้งสิ้น 52 อัตรานั้นได้ดำเนินการเร่งบรรจุแต่งตั้ง ให้ครบถ้วนภายในเดือนส.ค.นี้รวมถึงการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมในส่วนของครูผู้ช่วยครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงเด็ก 1- 2 พร้อมแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคโดยนโยบายในปีการศึกษา 2562 ที่สำคัญมี 5 นโยบายประกอบด้วย 1.นโยบาย SMARTE ducation ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในห้องเรียน 2.นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยจัดให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 3.นโยบายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศและสนับสนุนให้มีครูชาวต่างชาติ 4.นโยบายอ่านออก100% โดยในปีการศึกษา 2562 ตั้งเป้าให้นักเรียนป.1 อ่านออกทุกคนเนื่องจากความสามารถทางการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 5.นโยบายทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยโรงเรียนควรปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองรวมทั้งส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่างๆให้กับนักเรียนตามจุดเน้นของแต่ละโรงเรียน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61