อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

'อัศวิน'เซ็นคำสั่งตั้งรองผู้ว่าฯ หลัง'จักกพันธุ์'พ้นตำแหน่ง

"พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง" ผู้ว่าฯกทม. เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง "ศักดิ์ชัย บุญมา" และ "พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิ์วงษ์" เป็นรองผู้ว่าฯกทม. ตามระเบียบบริหารราชการฯ พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.20 น.

จากกรณี นายจักกพันธุ์  ผิวงาม  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.  เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา และมีผลทำให้นายจักกพันธุ์ ต้องยุติการทำงานลงทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ (23 ก.ค.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว โดยตัวคำสั่งระบุว่า

ตามที่นายจักกพันธุ์ ผิวงาม และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 62 และวันที่ 23 ก.ค. 62 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (3) และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ต.ค. 59 โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.นายศักดิ์ชัย บุญมา 2.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิ์วงษ์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 ก.ค. 62
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

บอกต่อ : 68