อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

รู้ยัง!!กทม.มีรถเก็บขยะแยกประเภทนะไม่ได้ทิ้งรวม

โปรดทราบรถกทม.แยกขยะ คันเดียวแต่แบ่งช่องจัดเก็บตามประเภท ทยอยตั้งถังขยะหลากสีวอนแยกก่อนทิ้ง พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น.

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 กำหนดว่าภายในปี2563องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทไว้ในที่สาธารณะอย่างชัดเจนได้แก่ สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่และสีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีถังขยะแยกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และนอกจากการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะแล้วกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้วยการปรับปรุงรถเก็บขยะแยกประเภท

เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนยังเข้าใจว่าขยะที่แยกจากบ้านกรุงเทพมหานครเก็บมารวมไว้ในรถคันเดียวกัน  ซึ่งความเป็นจริงรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร1คันได้ออกแบบให้รองรับการเก็บขยะได้ 3 ประเภท โดยบริเวณช่องตะแกรงอเนกประสงค์รถเก็บขนมูลฝอย   ได้ทำช่องตะแกรงแยกไว้ 2 ช่องและการปรับปรุงรถเก็บขยะแยกประเภทในครั้งนี้  ได้ให้ความสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนโดยช่องแรกจะติดสติกเกอร์และพ่นสีเหลืองสำหรับใส่ขยะรีไซเคิลส่วนอีกหนึ่งช่อง ติดสติกเกอร์พ่นสีส้มสำหรับใส่ขยะอันตรายซึ่งมีสีและสัญลักษณ์เหมือนกับถังขยะแยกประเภทโดยตัวรถช่วงท้ายที่เป็นระบบอัดจะใช้จัดเก็บขยะทั่วไป

นายชาตรี กล่าวด้วยว่า การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการลดและแยกขยะที่ต้นทางเพราะนอกจากช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บขนและกำจัดแล้วยังประหยัดงบประมาณและเป็นการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมอีกด้วยทั้งนี้กทม.ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ โดยแจกแผ่นพับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ทำความเข้าใจตามชุมชนและหมู่บ้านต่างๆด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58